سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷

بدون محتوا

وروستی خبر

د لیک لوست زده کړې معینیت

آدرس: کابل افغانستان

شماره تماس:

ایمیل: info@ldmoe.gov.af

زموږ په اړه

محتوای زموږ په اړه

فرم تماس باما

وروستی خبر

بی بی ګل د سواد زده کړې سیالی

په افغانستان کې د یونسکو استازولی د افغانستان د لومړۍ مېرمنې دفتر، د ولسمشرۍ دوهم مرستیال دفتر، د پوهنې وزرات په ملګرتیا د تاسو...