چهارمین جلسه کمیته ملی سواد در قصر صدارت عظمی برگزار گردید.

چهارمین جلسه کمیته ملی سوادآموزی که در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۵، به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور برگزار شد. معاون رئیس جمهور با اشاره به حکم قانون اساسی، سوادآموزی را یکی از مسؤلیت­های اساسی حکومت افغانستان خوانده گفت؛ که در قانون معارف برای این مکلفیت حکومت، به تفصیل توضیح داده شده است. استاد دانش برمبنای قانون معارف، آموزش سواد به کارمندان قراردادی بی­سواد و کم سواد را یکی از مکلفیت­های ادارات دولتی خوانده و محو بی­سوادی را برای دولت و ملت افغانستان یک امری حیاتی پنداشت. سپس وزیر معارف در مورد توسعه برنامه­های سوادآموزی و دیگر ادارات دولتی در پیوند به آموزش سواد برای کارمندان و اجیران قراردادی بی­سواد، گزارش دادند. براساس گزارش وزارت معارف، برای آموزش سواد و مبارزه با بی­سوادی، تفاهمنامه­های بین این وزارت و وزارت­های امور زنان، حج، ارشاد و اوقاف و ریاست رادیوتلویزیون ملی به امضار رسیده و با دیگر ادارات دولتی نیز تفاهنمامه­های مشابهی امضا می شود. معاون وزارت دفاع نیز در خصوص آموزش سواد به منسوبان اردوی ملی گزارش داده گفت که از سال ۱۳۸۹ تاکنون، طی برنامه های مختلف سواد آموزی، بیش از ۱۰۲۰۰۰نفر آموزش دیده اند، به گزارش وزارت داخله نیز ۱۰۴۶۰ تن از منسوبان پولیس در مقاطع مختلف زمانی سواد فرا گرفته اند.

در بخش دیگر جلسه، معینیت سوادآموزی وزارت معارف در زمینه جلسات کمیته­های ولایتی و ولسوالی سوادآموزی گزارش داده افزود که گزارش­های جلسات مربوطه از ۳۴ ولایت به مرکز منتقل شده و بیانگر آن است که در برخی از ولایات در طول یک سال حد اکثر چهار بار چنین جلساتی برگزار شده است درحالی که این جلسات باید ماهانه برگزار می­شد. در این جلسه کمیته، موضع اجباری­سازی سواد در استخدام اجیران قراردادی بی­سواد در ادارات دولتی نیز بررسی شد. پس از بحثی که دراین زمینه صورت گرفت؛ فیصله شد که از آدرس کمیته ملی سواد­آموزی، از تمام ادارات دولتی خواسته شود که گزارش کاری خود در مورد آموزش سواد به کارمندان و اجیران قراردادی کم­سواد و بی­سواد را به جلسه دیگری کمیته ارائه کنند. کمیته به معینیت سواد آموزی وزارت معارف نیز وظیفه داد تا لایحه پیش بینی شده در قانون معارف برای اجباری­سازی سواد در ادارات دولتی را تا جلسه بعدی کمیته تهیه کند.

دراین جلسه، طرح پیشنهادی بسیج ملی برای محو بی­سوادی نیز بررسی شد که کاهش بی­سوادی از طریق بسیج برنامه ملی هدف اصلی آن است. تحلیل وضعیت فعلی، اهمیت بسیج ملی در سواد آموزی، منابع قابل استفاده برای بسیج ملی و اقدامات عملی برای دست یافتن به هدف، شامل این طرح می­باشد. با بررسی­های که از سوی اعضای کمیته در خصوص این طرح صورت گرفت، فیصله شد که طرح پیشنهادی بسیج ملی برای محو بی­سوادی، درهماهنگی با نمایندگان ادارات ذیربط و معینیت سواد حیاتی بازنگری شود. معاون رییس جمهور به دلیل کندی روند برگزاری جلسات کمیته ملی سوادآموزی در ولایات و ولسوالی­ها، هدایت داد که نحوه برگزاری جلسات کمیته­های ولایتی در هماهنگی وزارت معارف از طریق اداره مستقل ارگانهای محل پی­گیری شود.  به گفته وی، توسعه برنامه­های سوادآموزی و مبارزه با بی­سوادی به دلیل حضور مردم در ولایات، ولسوالی­ها و قریه­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

LEAVE A REPLY