سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷

خبرونه

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود لیک لوست زده کړې ښوونکو، سرمربیانو او د لیک لوست زده کړې آمریت او مدیریت نورو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل...

گزارش احصائیه ۱۳۹۵ سوادآموزی به زبان پشتو

برای دانلود سند گزارشی که با همکاری سازمان بین المللی جایکا آماده گردیده، به لینک ذیل مراجعه نمایید. گزارش احصائیه سال ۱۳۹۵ به زبان پشتو

ګزارش GIZ د ۲۶ نېټې څخه تر۲۸ مې نېټې پورې د لیک لوست زده...

ګزارش GIZ د ۲۶ نېټې څخه تر۲۸ مې نېټې پورې د لیک لوست زده کړې معینیت، د کورنیو چارو وزارت د لیک لوست زده...

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود د لیک لوست زده کړې آمریت او د ولسوالی د لیک لوست زده کړې مدیریت نظارت کونکو او ښوونکو لپاره لیکل شوی....

د تلې ۲۷ نېټې څخه تر ۲۹ نېټې پورې د لیک لوست زده کړې...

د ستونزو دحل او د پوهنې او ښوونې او روزنې د و ضعیت او د لیک لوست زده کړې و لاتیې کمېټه کې دګډون...

ټریننګ لارښود

دا لارښود  د لیک لوست زده کړې معینیت، آمریت، او نورو  موسساتو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی د څارنې...

زندگی نامه دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف

زندگی نامه دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف دکتر سردار محمد رحیمی که در تاریخ ۲ دلو ۱۳۹۵ به عنوان معین سوادآموزی معرفی...

ژوندلیک د لیک لوست زده کړې معینیت

Rahimi