پنج شنبه, میزان ۵, ۱۳۹۷

بدون محتوا

تماس باما

ریاست معینیت سوادآموزی

آدرس: کابل افغانستان

شماره تماس:

ایمیل: info@ldmoe.gov.af

درباره ما

محتوای در باره ما

فرم تماس باما

آخرین اخبار

اشتراک بیش از صد خانم سواد آموز در یک مسابقه کتابخوانی...

دفتر ساحوی بامیان دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریاست امور انتخاباتی، آمریت معارف، موسسه علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و اداره محلی بامیان،...
- تبلیغات -