شنبه, جوزا ۵, ۱۳۹۷

بدون محتوا

تماس باما

ریاست معینیت سوادآموزی

آدرس: کابل افغانستان

شماره تماس:

ایمیل: info@ldmoe.gov.af

درباره ما

محتوای در باره ما

فرم تماس باما

آخرین اخبار

گزارش فعالیت‌ها، دست‌آوردها و چالش‌های سوادآموزی

سواد آموزی حق اساسی و مهارتی است که راه توسعۀ فرصت ها و  انکشاف عمومی بشری را هموار می کند. جهت مشارکت در جامعۀ...
- تبلیغات -