داستان موفقیت‌آمیز عبدالمطلب سوادآموزی پولیس ملی

داستان موفقیت : اینجانب عبدالمطلب ولدعبدالمتین ساتنمن قطعه ریزرف عملیاتی ولایت پکتیکا سوادآموز صنف قطعه ریزرف مسکونه ولایت بغلان ولسوالی ده سلاح قریه سیاد به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ با کورس سوادآموزی قطعه ریزرف شامل در حالی که قبلا هیچ سواد نداشتیم و خودم ساتنمن بودم و یک روز استاد برایم ګفت که شما ساتنمن هستی و درآینده افسران می شود فرق بین شما و یک سرباز باید باشد شما باید سواد یاد بگیرید و فرق بین ساتنمن بی سواد و سرباز بسیار زیاد است چرا که ساتنمن نه نفر سرباز را راهبری و سوق می‌دهد و سرباز فقط مسئولیت جان خود را دارد و شما مسولیت نه ۹ نفر دارید و در آینده مسئولیت بلوک، تولی، کندک و بالاتر بدوش شما می‌شود فلهذا شما باید باسواد باشید من ازهمان روز با بعد کوشش کردیم که باید باسواد شوم تا به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ در امتحان کامیاب و فعلا خودم مکتوب، استعلام، اوامر قومندانان، جدول پهرداری و لیست نوکریوالی را نوشته کرده می‌توانید و از طرف دیگر ریاضی (جمع، منفی، ضرب، تقسیم، قابلیت تقسیم، تجزیی، طاقت و کسر)یاد گرفتیم ما به نمایندگی سوادآموزان قطعه ریزرف ازموسسه جی ای زید بسیار خوش و تشکر می‌کنم که در عرصه سوادآموزی به ما کمک کرده است و ما سربازان، ساتنمنان و افسران را باسواد می‌نمایند.

و بهترین خاطره در زندگی ما صحت استاد ما افسر متقاعد دگروال فیض گل ځدارن بوده که نتیجه شان بسیار شیرین است

بااحترام

عبدالمطلب سرباز قطعه ریزرف ولایت پکتیکا