سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
نشرات و اطلاعات

نشرات و اطلاعات

کتاب رهنمای سهیم سازی مردم محل در برنامه سوادآموزی

این رهنما با همکاری تخنیکی و مالی موسسه بین‌المللی جایکا و معینیت سوادآموزی تهیه شده است. مفکوره سهیم­سازی مردم محل در فعالیت­های سوادآموزی با در نظرداشت نتایج سروی نیازهای مردم در بین بعضی از اعضای...

کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی به زبان پشتو

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل...

کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل...

کتاب حساب سوادآموزی به زبان پشتو

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. این کتاب شامل ۲۲ درس می باشد. حق چاپ این کتاب برای معینیت...

کتاب حساب به زبان دری

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. این کتاب شامل ۲۲ درس می باشد. حق چاپ این کتاب برای معینیت...

کتاب پشتو سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی...

کتاب دری سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی...

پلان استراتیژیک سوم ملی تعلیم تربیه

خلاصه دستاوردهای کنونی و اقدامات برای رفع نیازمندی های جدید از سال ۲۰۰۱ تاکنون دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت همکاران بین المللی دستاوردهای قابل توجه در روند بازسازی سیستم تعلیمی کشور داشته است. شمار اطفال...

چارچوب جدید نصاب تعلیمی

چوکات نصاب تعلیمی با در نظر داشت روش های متعدد و در مطابقت با بهترین و جدیدترین نظریات بین المللی و تجارب سوادآموزی بزرگسالان و تعلیمات اساسی انکشاف داده شده است. برتری این چوکات...

مسوده طرح بسیج ملی برای کاهش بی سوادی

معینیت سوادآموزی وزارت معارف به منظور عملی ساختن هدایت جلالتماًب رئیس جمهور کشور که در بیانیه تاریخی خویش در۱۷ سنبله سال ۱۳۹۴مصادف با روز بین المللی سواد، در ارتباط با تحرک ملی برای امحای...