پنج شنبه, میزان ۵, ۱۳۹۷
ریاست بسیج و بررسی

ریاست بسیج و بررسی

کنفرانس تقویت سواد جهت محو خشونت علیه زنان

این کنفرانس از طرف معینیت سوادآموزی و حمایت مالی سازمان بین المللی یونسکو برای محو خشونت علیه زنان در تالار وزارت امور زنان با حضور حامده هما نورستانی رئیس بسیج و بررسی معینیت سوادآموزی،...

امضای ۹ تفاهنامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی بین وزارت معارف و ادارات...

بعد از ظهر امروز۱۰قوس۱۳۹۵، ۹ تفاهنامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی، میان وزارت معارف و وزارت خانه های دولت، با حضور معاون دوم رییس جمهور و رییس کمیته ملی سواد آموزی، قانونپوه استاد...

ضرورت طرح بسیج ملی و ایجاد ریاست بسیج ملی و بررسی

  طوریکه همه می دانیم بی­ سوادی یکی از موانع بزرگ تکامل جوامع بشری می­ باشد. هیچ کشوری نمی­ تواند بدون افراد باسواد به سر منزل پیشرفت و ترقی نایل آید. طوریکه دیده می­ شود...