سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
رسالت و اهداف معینیت سوادآموزی

رسالت و اهداف معینیت سوادآموزی

ماموریت و اهداف معینیت سوادآموزی

ماموریت معینیت سوادآموزی: وزارت معارف ماموریت دارد تا  “منابع بشری را بر مبنای اصول اسلام، تعهدات ملی و بین المللی و احترام به حقوق بشر با فراهم سازی دسترسی عادلانه به تعلیم و تربیۀ با...