سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
دستاوردها

دستاوردها

چارچوب جدید نصاب تعلیمی

چوکات نصاب تعلیمی با در نظر داشت روش های متعدد و در مطابقت با بهترین و جدیدترین نظریات بین المللی و تجارب سوادآموزی بزرگسالان و تعلیمات اساسی انکشاف داده شده است. برتری این چوکات...

رهنمای تریننگ

این رهنما برای کارمندان معینیت و آمریت سوادآموزی و همچنان کارمندان موسسات همکار که آموزش رهنمای نظارت، رهنمود ارزیابی سوادآموزان و رهنمود فورم های احصاییوی کورس های سوادآموزی تهیه شده توسط توسط معینیت سوادآموزی...