سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
اخبار و گزارش ها

اخبار و گزارش ها

عضویت شهر بامیان در شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونیسکو

شهر بامیان، نخستین شهر در افغانستان است که عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو را بدست می‌آورد. دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی این موفقیت را به مقام ولایت و اهل معارف این شهر تبریک...

یازده تفاهمنامه همکاری مشترک میان معینیت سوادآموزی و ادارات مختلف دولتی در حضور معاون...

یازده تفاهمنامه همکاری مشترک برای کاهش بی سوادی بین معینیت سوادآموزی وزارت معارف با یازده وزارت خانه و ادارات عالی دولتی قبل از ظهر روز شنبه در حضور استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور...

افتتاح سراسری کورس‌های سوادآموزی توام با حرفه؛ ولایت خوست

کورس‌های سوادآموزی توأم با حرفه با همکاری تخنیکی و مالی سازمان یونسکو با حضور دکتر سردار محمد رحیمی، والی خوست، دنیلو پدیلا رئیس تعلیم و تربیه یونسکو، الله باز جم رئیس برنامه‌ها، جرارد ونمورلیک...

سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

۱۵ حوت ۱۳۹۶ سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، در کاخ شورای وزیران برگزار شد. این...

جلسه کمیته ملی سواد آموزی با جامعه مدنی و رسانه ها (کابل- رسانه های...

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در جلسه کمیته ملی سواد آموزی با جامعه مدنی و رسانه ها (کابل- رسانه های حکومت -۱۵ حوت ۱۳۹۶) ﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ سرپرست محترم وزارت معارف داکتر...

جلسه کمیته ولایتی سواد آموزی ولایت دایکندی.

جلسه کمیته ولایتی سواد آموزی یوم دوشنبه تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تحت رهبری مقام محترم ولایت محترم انجینیر محمود بلیغ و روسا ادارات عضو کمیته ولایتی سواد آموزی درسالن کنفرانس ولایت برگزارکردید. موضوعات ذیل را تصویب نمود. ۱-...

جلسه حمایت از طرح بسیج ملی برای محو بی‌سوادی توسط یونسکو

این جلسه که امروز بعد از ظهر در دفتر مقام معینیت با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، حامده هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی، جورج کدیری مدیر مسئول برنامه ارتقای سطح سواد...

امضای میکانیزم همکاری بین اتاق‌ تجارت و صنایع افغانستان و معینیت سوادآموزی

این میکانیزم امروز توسط دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی و عتیق الله نصرت رئیس اتاق‌های تجارت در تالار اتاق‌های تجارت به امضا رسید. این میکانیزم جهت همکارهای نزدیک بین اتاق‎‌های تجارت و معینیت سوادآموزی...

ورکشاپ ارتقای ظرفیت کارمندان در نگارش مکاتبات اداری

این ورکشاپ به ابتکار علی اکبری و رحمان الله رحیمی دو تن از کارمندان معینیت سوادآموزی برای دو روز در تالار کنفرانس معنیت سوادآموزی برگزار گردید. در این ورکشاپ در مورد درست نویسی از لحاظ...

مسابقه سوادآموزی بی بی گل -۲۰۱۸

اعلان برای درخواست: دفتر یونسکو با همکاری دفتر نزدیک بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان ، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری و معینیت سواد آموزی وزارت معارف از تمام دوطلبان تقاضا بعمل می آورد که درخواست...