سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
اخبار و گزارش ها

اخبار و گزارش ها

کمپاین آگاهی عامه و ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه کاران در بازار بامیان

کمپاین آگاهی‌دهی جهت اشتراک همه کسانی‌که از نعمت سواد محروم‌اند در کورس‌های سوادآموزی و همچنان ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه‌کاران و بازاریان که از نعمت سواد محروم‌اند به همکاری نهاد دانشجوی کانون تفاهم در...

کمپاین هفته جهانی معارف، راه اندازی شد

"ائتلاف ملی معارف افغانستان" و"جنبش پشتیبانی از تعلیم وتربیه با کیفیت درافغانستان"، در هماهنگی با وزارت معارف کنفرانس هفته جهانی معارف را روز پنجشنبه ششم ثورسال روان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت...

بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ

بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ و کورس های موسسه انافی و کورس های سواد توام با حرفه یونسکو؛ پنجشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۷

ورکشاپ طرح مسلکی سازی معلمان سوادآموزی

دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی ورکشاپ طرح مسلکی معلمان سوادآموزی بزرگسالان را با حضور الله باز جم رئیس برنامه ها، جورج کدیری مدیر مسئول برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان، داکتر ونیسا مشاور...

جلسه ابتکار سوادآموزی برای توانمندسازی (LIFE)

این جلسه با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، الله باز جم رئیس برنامه‌ها، این جلسه با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، الله باز جم رئیس برنامه سوادآموزی، نمایندگان موسسات ملی و...

بیشتر از ۹ هزار سواد آموز در غور سند فراغت به دست آوردند

امروز برای ۹۴۸۱ نفر فارغان کورس های سواد آموزی ۱۳۹۶ برنامه سواد آموزی معارف غور تصدیق نامه توزیع شد. آمر سوادآموزی ریاست معارف ولایت غور علاقۀ مردم به خصوص زنان به آموختن را یک...

معین سوادآموزی و هیأت همراه از سازمان یونسکو از ولسوالی سیغان ولایت بامیان بازدید...

دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف با هیأت همراه از معینیت سوادآموزی و سازمان بین المللی یونسکو از ولسوالی سیغان ولایت بامیان دیدار و بازدید نمودند. معین سوادآموزی با هیأت همراه طی جلسه...

جلسه‌ی کمیته‌ی ولایتی سواد آموزی، برگزار شد

دوشنبه، ۱۳ حمل ۱۳۹۷ این جلسه که تحت ریاست محمد طاهر زهیر والی بامیان و با حضور سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف و شرکت اعضای کمیته، برگزار شده بود، مطابق آجندا، بحث...

عضویت بامیان در شبکه‌ی شهرهای یادگیری تجلیل شد

در این محفل، که به افتخار عضویت بامیان در شبکه‌ی شهرهای یادگیری برگزار شده بود، محمد طاهر زهیر والی بامیان، دکتور سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، محمد ایوب آروین رئیس معارف،...

مراسم اهدای جایزه ۲۰۱۷ “مسابقه سوادآموزی بی بی گل”

این مراسم امروز با حضور بانوی نخست کشور، معین سوادآموزی وزارت معارف، پتریشیا مک فلیپس رئیس یونسکو کابل، نمایندگان موسسات و نهادهایی که در بخش سوادآموزی فعالیت دارند، کارمندان معینیت سوادآموزی و دفتر یونسکو...