سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
اخبار و گزارش ها

اخبار و گزارش ها

افتتاح ورکشاپ تقویت هماهنگی میان کارمندان مرکزی و ساحوی معینیت سوادآموزی و شریک سازی...

این ورکشاپ با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط عبدالله دانشجو مسؤول برنامه ارتقای سطح سواد (ELA) و پخش سرود ملی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر آغاز گردید. این ورکشاپ که در تالار...

طرزالعمل ارایه درخواست اشتراک در مسابقه سوادآموزی “بی بی گل”

سواد برای تغییر اجتماعی و انکشاف پایدار دفتر یونسکو- کابل به همکاری دفتر بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان، معاونیت دوم ریاست جمهوری، معینیت سوادآموزی وزارت معارف  از تمام دوطلبان تقاضا بعمل می آورد که درخواست­های...

گرامی داشت از روز جهانی سواد

روز جهانی سواد از طرف مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل و از طرف موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در باغ بابر گرامی داشت به عمل آمد. در محفلی که از طرف...

گرامی داشت از روز بین المللی سواد

مراسم با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط عبدالله دانشجو و پخش سرود ملی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر آغاز گردید. این مراسم که در تالار ریاست اجرائیه برگزار گردیده بود داکتر عبدالله...