شنبه, جوزا ۵, ۱۳۹۷
اخبار و گزارش ها

اخبار و گزارش ها

گزارش فعالیت‌ها، دست‌آوردها و چالش‌های سوادآموزی

سواد آموزی حق اساسی و مهارتی است که راه توسعۀ فرصت ها و  انکشاف عمومی بشری را هموار می کند. جهت مشارکت در جامعۀ امروزی برای افرادی لازم است که با سواد بوده، بتوانند...

ده‌ها زندانى از یک دوره سواد آموزى در غور فارغ شدند

حداقل ٣۶ تن از زندانیان، یک دوره ۹  ماهۀ سواد آموزى را در ولایت غور به پایان رساندند و سند فراغت به دست آوردند. به گزارش پژواک، غلام ربانی هدفمند آمر سوادآموزی ریاست معارف ولایت...

قرارداد ۴۷ قلم قرطاسیه برای معینیت سوادآموزی

معینیت سوادآموزی جهت ضرورت شعبات مرکزی خویش برای سال مالی ۱۳۹۷ به تعداد ۴۷ قلم قرطاسیه باب مطابق شرطنامه ضرورت دارد. شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهش قرارداد را داشته باشند بعد از...

فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن از کورسهای سواد آموزی

در طی محفل رسمی در تالار قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر از فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن پولیس ملی از کورسهای سواد آموزی قطعات و جزو تام های قوماندانی امنیه ولسوالی ها و قوماندانی امنیه...

توزیع کتب الفبای انتخاباتی و اشتراک آمریت سوادآموزی در پروسه انتخابات

توزیع کتب الفبای انتخاباتی به عنوان مواد ممد درسی برای سواد آموزان مغاره نشین، با حضور داشت رئیس آمور انتخاباتی بامیان. همچنان اشتراک فعال کارمندان آمریت سواد آموزی همراه با شاگردان صنوف سواد آموزی...

کمپاین آگاهی عامه و ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه کاران در بازار بامیان

کمپاین آگاهی‌دهی جهت اشتراک همه کسانی‌که از نعمت سواد محروم‌اند در کورس‌های سوادآموزی و همچنان ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه‌کاران و بازاریان که از نعمت سواد محروم‌اند به همکاری نهاد دانشجوی کانون تفاهم در...

کمپاین هفته جهانی معارف، راه اندازی شد

"ائتلاف ملی معارف افغانستان" و"جنبش پشتیبانی از تعلیم وتربیه با کیفیت درافغانستان"، در هماهنگی با وزارت معارف کنفرانس هفته جهانی معارف را روز پنجشنبه ششم ثورسال روان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت...

بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ

بازدید از وضعیت سوادآموزی ولایت بلخ و کورس های موسسه انافی و کورس های سواد توام با حرفه یونسکو؛ پنجشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۷

ورکشاپ طرح مسلکی سازی معلمان سوادآموزی

دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی ورکشاپ طرح مسلکی معلمان سوادآموزی بزرگسالان را با حضور الله باز جم رئیس برنامه ها، جورج کدیری مدیر مسئول برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان، داکتر ونیسا مشاور...

جلسه ابتکار سوادآموزی برای توانمندسازی (LIFE)

این جلسه با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، الله باز جم رئیس برنامه‌ها، این جلسه با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی، الله باز جم رئیس برنامه سوادآموزی، نمایندگان موسسات ملی و...