گزارش روز سوم سمپوزیم ملی اصلاحات معارف/ ارائه نتایج بررسی‌های‌ هفت کارگروه تخصصی تعلیم و تربیه در حضور وزیر معارف

۱۸ جدی ۱۳۹۸
وزارت معارف- کابل: در سومین و آخرین روز سمپوزیم ملی اصلاحات معارف، هفت کارگروه تخصصی که در سه روز گذشته اصلاحات در هر بخش را بررسی نمودند، نتایج و جمع بندی‌های خود را در حضور دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور ارائه و تشریح کردند.

این کارگروههای هفت گانه شامل اصلاحات بخش مالی، سیستم‌ها، تعلیمات عمومی، نصاب تعلیمی و تربیه معلم،سوادآموزی و تعلیمات اسلامی بوده که در آخرین روز سمپوزیم ملی اصلاحات معارف نتایج بررسی‌های خود را با وزیر و خانواده بزرگ معارف به اشتراک گذاشتند.

دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور ضمن قدردانی از تلاش اهل معارف و کارگروه‌های تخصصی هفت گانه اصلاحات در سیستم تعلیم و تربیه، بر این موضوع تاکید ورزید که کار بطور جدی بر روی این سند ادامه خواهد داشت تا بتوانیم هر گام از این سند را در زمان مشخص خود تطبیق نماییم.

وزیر معارف در ادامه عنوان کرد که تلاش و هدف ما اینست که آوردن اصلاحات در معارف سبب کیفی سازی، ایجاد نظام موثر و کارآمد آموزشی و رسیدن به تصویر ایده آلی از تعلیم و تربیه در آخر دهه معارف شود.

گفتنی است سمپوزیم ملی معارف با شعار “اصلاحات بهتر_ معارف پویاتر” به سه هدف توجه به ایجاد معارف تخصصی و عاری از سیاست، تکمیل سند راهبردی و ساختاری معارف و تطبیق این سند در روزهای ۱۶و ۱۷ و ۱۸ جدی در کابل برگزار شد.