کتاب پشتو سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند.

کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی شده است.

حق چاپ این کتاب برای معینیت سوادآموزی محفوظ است و آنعده از موسساتی که می خواهند این کتاب را چاپ کنند باید با معینیت سوادآموزی هماهنگی داشته باشند.

برای دانلود این کتاب بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

دانلود کتاب پشتو سوادآموزی