کتاب رهنمای سهیم سازی مردم محل در برنامه سوادآموزی

این رهنما با همکاری تخنیکی و مالی موسسه بین‌المللی جایکا و معینیت سوادآموزی تهیه شده است.

مفکوره سهیم­سازی مردم محل در فعالیت­های سوادآموزی با در نظرداشت نتایج سروی نیازهای مردم در بین بعضی از اعضای رهبری معینیت سوادآموزی به منظور بهبود وضعیت فعلی تعلیمات سوادآموزی محل به وجود آمد. هدف این رهنما، فراهم کردن اطلاعات مهم پیرامون سیهم­سازی مردم محل در تعلیمات سوادآموزی برای مدیریت­های سوادآموزی می­باشد.

لینک دانلود سهیم‌سازی مردم محل در برنامه‌ سوادآموزی