کتاب حساب سوادآموزی به زبان پشتو

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند.

این کتاب شامل ۲۲ درس می باشد.

حق چاپ این کتاب برای معینیت سوادآموزی محفوظ است و آنعده از موسساتی که می خواهند این کتاب را چاپ کنند باید با معینیت سوادآموزی هماهنگی داشته باشند.

برای دانلود این کتاب بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

دانلود کتاب حساب سوادآموزی به زبان پشتو