کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل طراحی شود. بعد از چند هفته آموزش، سوادآموزان برای انجام اولین ارزیابی آمادگی خواهند داشت.

لینک دانلود کتابچه ارزیابی سوادآموز