کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی به زبان پشتو

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل طراحی شود. بعد از چند هفته آموزش، سوادآموزان برای انجام اولین ارزیابی آمادگی خواهند داشت.

دانلود کتابچه ارزیابی سوادآموز به زبان پشتو