چهل و هفتمین جلسه کمیته سوادآموزی به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ در ولسوالی یکاولنگ برگزار شد!

۵۷۰۴۹۰۰۸_۲۲۴۱۱۴۲۲۹۵۹۷۴۸۹۵_۵۵۵۰۷۶۹۹۴۰۴۰۹۰۹۰۰۴۸_n ۵۷۰۸۵۳۳۶_۲۲۴۱۱۴۲۳۵۵۹۷۴۸۸۹_۷۱۷۴۶۴۵۷۹۳۱۱۷۱۷۵۸۰۸_n ۵۷۱۱۳۱۴۴_۲۲۴۱۱۴۲۳۴۹۳۰۸۲۲۳_۸۲۲۸۰۷۱۳۶۰۹۵۰۱۷۳۶۹۶_n

 

این جلسه که تحت ریاست محترم عبدالاحمد مبارز ولسوال یکه ولنگ تدویر یافت، در ابتدای جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز شد. سپس کار کردهای مدیریت سوادآموزی توسط محترم محمد ایوب اسلامیار سرپرست آمریت معارف ارایه شد. در ادامه فعالیت‌های موسسه محترم اسلامیک ریلیف در ارتباط سوادآموزی توسط محترم قربان انوری با اعضای جلسه شریک ساخته شد و اعضای جلسه از فعالیت‌های انجام شده موسسه مذکور قدردانی نموده و خواهان فعالیت آن مطابق پرو پوزل که از قبل تدوین و توسط جانبین تایید شده بود، تاکید نمودند.
همچنان مسئول بخش تعلیم و تربیه موسسه محترم آغاخان نیز در مورد ایجاد و تقویت کورس‌های سوادآموزی ابراز آمادگی نمود.

بعداز بحث و مداقه اعضای کمیته ذیلاً تعهد نمودند:
۱- شورای علما به تعداد سه کورس سوادآموزی افتخاری را فعال نموده و کتاب احکام اسلامی نیز برای تمام شاگردان کورس فراهم می‌کند.
۲- شورای آرمان زنان پنج کورس افتخاری را در قریه جات فعال می‌کند.
۳- شورای قریه داران بخاطر امحای بی‌سوادی به کمک علما و متفذین محل و قریه داران بسیج سرتاسری را در این ولسوالی راه اندازی نموده و تعدادی از صنوف افتخاری سوادآموزی را فعال می‌نماید.
۴- یک کورس سوادآموزی برای خدمه‌های دفاتر دولتی در مقر ولسوالی ایجاد گردد.

در اخیر تاکید بر این شد که کورس‌های سوادآموزی به صورت دوامدار و مستمر از طرف اعضای کمیته نظارت شود.