سمینار های روانشناسی کار

۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۴۱۲۰۰ ۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۴۰۷۵۸ ۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۴۰۷۴۲

سلسله سمینارهای روان‌شناسی کار، بعد از ظهر امروز چهارشنبه در تالار کنفرانس‌های معینیت سوادآموزی وزارت معارف آغاز گردید.
این سلسله سمینارها از سوی مدیریت عمومی انکشاف منابع بشری معینیت سوادآموزی و همکار تخنیکی معینیت سوادآموزی، به منظور تقویت ارتباطات، روحیه همکاری و اجرای فعالیت‌های تیمی و نتیجه محور برگزار می‌شود. همچنان، آموزش‌های مدیریت اطلاعات و گزارش‌نویسی نیز در قالب همکاری‌های تخنیکی با مدیریت عمومی انکشاف منابع بشری، برای کارکنان معینیت سوادآموزی برگزار می‌گردد.
قرار است این سمینارها هر هفته، روزهای چهارشنبه، برای مدت یک و نیم ساعت، توسط استاد رحمت‌الله رسا همکار تخنیکی این اداره و استاد دانشگاه، به پیش برده شود.