ورکشاپ آموزش انگلیسی و کامپیوتر

 

 

ورکشاپ میان مدت در بخش‌های زبان انگلیسی و مهارت کامپیوتر برای کارمندان معینیت سوادآموزی به اساس توافق قبلی (۳ سنبله ۱۳۹۷) میان هیئت رهبری و نماینده معینیت سوادآموزی، به روز چهار شنبه، مؤرخ ۱۰ میزان ۱۳۹۷ رسما افتتاح شد.

این ورکشاپ به هدف افزایش ظرفیت کارمندان داخلی معینیت سوادآموزی و ارتقای سطح دانش‌ تخصصی کارمندان در یادگیری زبان انگلیسی و برنامه‌های کاربردی کامپیوتر راه‌اندازی شده است.

خانم حکیمه کریمی مدیر عمومی منابع بشری معینیت سوادآموزی در رابطه به اهمیت دانش کامپیوتر و یادگیری زبان انگلیسی یادآور شد که دانش کامپیوتر و زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کاریابی و کاردانی در عصر حاضر در هر اداره دولتی و غیردولتی به‌شمار می‌رود. هم‌چنان از همکاری‌های فعالانه آقای حیات الله میرزایار و همکاران‌شان در مؤسسه انافی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان معینیت سوادآموزی قدردانی نمودند.

همچنان حیات‌الله میرزایار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین برنامه‌ها، استفاده از فن‌آوری‌های کامپیوتری و بلدیت با زبان انگلیسی را در حال حاضر با اهمیت دانست و خاطرنشان ساخت که این ورکشاپ در دو بخش آموزش کامپیوتر (مایکروسافت آفیس) و زبان انگلیسی از طرف استاد محمد اکبر محمودی که تجربه ۱۰ ساله آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر را دارد؛ تدریس می‌‌گردد.

در ادامه استاد محمد اکبر محمودی در مورد چگونگی روش تدریس و یادگیری‌ برای کارکنان توضیحاتی ارایه داشتند و بعد از تنظیم زمان برگزاری کورس‌ها، ارزیابی معیاری را برای مشخص ساختن سویه زبان آنها ارایه نمود که مطابق با آن، برنامه‌های آموزشی تنظیم می‌گردد.

این ورکشاپ در حالی گشایش می‌یابد که چندی پیش ورکشاپ استراتیژی و مدیریت نیز به همکاری جامعه مدنی افغانستان (مجما) به مدت یک‌ماه به‌منظور افزایش سطح دانش و ارتقای ظرفیت کارمندان معینیت سوادآموزی با ابتکار مدیریت عمومی انکشاف منابع بشری در این معینیت برگزار گردیده بود.