همکاری معینیت سوادآموزی وزارت معارف با معینیت پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی در بخش سواداموزی

دوشنبه‌ ۱۷ سرطان سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی

جلسه همکاری معینیت سوادآموزی با معینیت پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی در بخش سوادآموزی با اشتراک دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف و منیره یوسف‌‌زاده معین پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی دائر گردید. این جلسه به تأسی از فیصله نخست کمیته ملی سواد کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که در آن به معینیت سوادآموزی وظیفه سپرده شده بود تا جلساتی را پیرامون پیش‌برد برنامه‌های سوادآموزی در ارگان‌های امنیتی دائر نماید؛ برگزار گردید.

در این جلسه دو طرف روی پیش‌برد برنامه‌های سوادآموزی در وزارت دفاع ملی، مشکلات موجود در پروسه تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در این وزارت‌خانه و درنظر گرفتن میکانیزم‌های اثربخش به‌منظور نتیجه‌محور ساختن فعالیت‌های سوادآموزی در وزارت دفاع ملی تأکید کردند.

از آنجائی که سواد در بخش‌های امنیتی دارای اهمیت فزاینده می‌باشد؛ در این جلسه پیشنهاد گردید تا به‌منظور پیش‌برد برنامه ملی سواد در بخش‌های امنیتی از طریق شورای امنیت ملی، تفاهم‌نامۀ شش‌جانبه‌ای میان معینیت سوادآموزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و مشاوریت شورای امنیت ملی به امضا برسد.

گفتنی‌ است که مسوده نخست این تفاهم نامه از جانب معینیت سوادآموزی ترتیب و با بخش‌های امنیتی شریک‌ شده و پس از تأئیدی آن در جلسه شورای امنیت ملی، روند تطبیق این تفاهم‌نامه زیر نظر این شورا به پیش‌ خواهد رفت.