نشست وزیر معارف با هیئت رهبری معینیت سوادآموزی ۱۵ میزان، ۱۳۹۷

محترم دکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور به منظور بررسی وضعیت برنامه‌های سوادآموزی با محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی و اعضای هیئت رهبری این معینیت، تدویر جلسه داد که در آن در مورد برنامه‌های سوادآموزی بحث همه‌جانبه شد.
در این نشست، ابتدا دکتر رحیمی به معرفی و تشریح فعالیت‌ها، تشکیلات و برنامه‌های معینیت سوادآموزی پرداخت و گفت که طبق آمارهای تقریبی که از طرف اداره احصائیه به ما رسیده است، افغانستان بیشتر از ده میلیون بی سواد بزرگسال دارد که باید معینیت سوادآموزی آنها را تحت پوشش قرار دهد. همچنین یادآور شد که در گذشته یکی از مشکلات برنامه‌های سوادآموزی این بوده که برنامه‌ها در سطح رهبری وزارت و معینیت سوادآموزی طرح می‌گردید که بیشتر آن در محیط برای با سواد شدن مردم، قابل تطبیق نبود. آقای رحیمی افزود که در دو سال گذشته ما توانستیم که اعتماد و باور همکاران بین‌المللی را کسب نماییم که در این عرصه با ما همکاری‌های بیشتر داشته باشند تا ما بتوانیم با استفاده از کمک‌های انجام‌شده توسط کشورهای فنلند، جاپان و سویدن برنامه‌های‌مان را خوبتر تطبیق نماییم.
در این جلسه دنیلا پدیلا، مسؤول تعلیم و تربیه یونسکو و جورچ کدری مسؤول برنامه ارتقای سطح سواد یونسکو در افغانستان، نیز به تشریح برنامه‌های‌شان پرداختند و گزارش از فعالیت های یونسکو و برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان را در حضور وزیر معارف اراه نمودند.
در این نشست محترم الله بازجم، رئیس برنامه‌ها و هما نورستانی، سرپرست ریاست بسیج ملی معینیت سوادآموزی نیز با ارایه پریزنتیشن‌های جداگانه، فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های‌شان را در حضور وزیر معارف، معین سوادآموزی و همکاران‌شان تشریح کردند.
دکتر میرویس بلخی وزیر محترم معارف، بعداز استماع گزارش‌های مذکور از تلاش‌های دکتر سردار محمد رحیمی و همکارانش در راستای مبارزه با بی‌سوادی قدردانی نمود و روی موضوعات و گزارش‌های مطرح‌شده به طور همه‌جانبه بحث کرد. وزیر محترم معارف یادآور شد که یکی از مشکلات اساسی ما این است که آمار بی‌سوادی در کشور تا به حال دقیق نیست تا بتوانیم یک محاسبه دقیق از سطح بی‌سوادی در کشور داشته باشیم و مطابق با آن فعالیت‌ها و پلان‌های‌ مان را هماهنگ کنیم. وی از الگوهای کشورهای منطقه برای محو بی‌سوادی یاد کرد و افزود که الگوهای کشورهای منطقه می‌تواند ما را در این راستا کمک نماید تا بتوانیم راه‌های خوبتر را برای مبارزه با بی سوادی در پیش گیریم.
آقای بلخی ضمن وعده همکاری‌ و توجه بیشتر به برنامه‌های سوادآموزی، گفت که پالیسی فعلی وزارت معارف بسیار پیچیده است و پالیسی محو بی‌سوادی باید در شورای علمی مورد بازنگری قرار گیرد و ما از اصناف بی‌سوادها از لحاظ سنی، جنسیتی و اولویت‌ها باید تعریف مشخص داشته باشیم تا بتوانیم کارآیی و مؤثریت فعالیت‌های‌مان را بیشتر نماییم.