معرفی مشاور توانمندسازی زنان در بخش سوادآموزی

یک‌شنبه ۱۵ جدی سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی خانم کهکشان کوفی به عنوان مشاور توانمندسازی زنان در بخش سوادآموزی از طرف دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف و با حضورداشت الله‌باز جم رئیس برنامه‌های معینیت سوادآموزی، حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی و کارمندان تخنیکی این معینیت معرفی گردید.

هم‌چنان دکتر رحیمی یادآورشد که معینیت سوادآموزی وزارت معارف از چندی به این طرف به دنبال استخدام یک متخصص توانمندسازی زنان در بخش سوادآموزی بود و خوش‌بختانه این معینیت توانست که یک متخصص ورزیده را در بخش توانمندسازی زنان در بخش آموزش سواد از طریق پروسه رقابت آزاد جذب کند. او ادامه داد که معینیت سوادآموزی وزارت معارف در راستای افزایش نقش زنان در پروسه‌های مهم تصمیم‌گیری و از میان برداشتن خالیگاه‌های جنسیتی میان زنان و مردان در سطوح کلان مدیریتی گام‌های مهم و قابل ملاحظه‌ای را برداشته است. هم‌چنان خانم کوفی از کار کردن با معینیت سوادآموزی وزارت معارف ابراز خرسندی نمود و تعهد سپرد که با استفاده از تجربه‌ها و دانش مسلکی خویش در راستای افزایش نقش و سهیم‌سازی زنان در بخش‌های سوادآموزی از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

گفتنی است که خانم کوفی در مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی و نهادهای نظارت از مصئونیت‌های اجتماعی، توانمندسازی زنان و منع خشونت علیه زنان تجربه کاری دارد.