طوریکه همه می دانیم بی­ سوادی یکی از موانع بزرگ تکامل جوامع بشری می­ باشد. هیچ کشوری نمی­ تواند بدون افراد باسواد به سر منزل پیشرفت و ترقی نایل آید. طوریکه دیده می­ شود بی­سوادی در کشور عزیز ما افغانستان یکی از مشکلات عمده نابسامانی­ ها و جنگ­های داخلی می­ باشد و تاثیرات خود را در تمام عرصه­ های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور بجا گذاشته است.

دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک همین مطلب در روز تجلیل روز بین­ المللی سواد در ۱۷ سنبله سال ۱۳۹۴، جناب محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی طرح بسیج ملی را مطرح نموده، و از تمام کشورهای دوست، سازمان­های ملی و بین­ المللی وزارت­خانه­ ها و ریاست­های مستقل، ادارات دولتی و غیر دولتی، تجار ملی متنفذین، وکلای گذر، شوراها  و افراد وطن دوست، تقاضا به عمل آورده که در این امر دینی وطنی سهم فعال گرفته و وظیفه ایمانی و اسلامی خویش را ادا نمایند.

روی این منظور از طرف مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته ملی سواد در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی­ ها ایجاد گردیده، که تمام منابع مالی و بشری را  در این امر مقدس هماهنگ و بسیج  نمایند. همچنان از طرف ریاست دولت وحدت ملی تصمیم اتخاذ گردید که به خاطر تنظیم فعالیت و بسیج منابع مالی و بشری تمام کشورها دوست سازمان ملی و بین­ الملی، وزارت­خانه­ ها و ریاست­های مستقل، متنفذین قومی، وکلای گذر، شوراهای محل و تمام مردم وطن دوست ایجاد ریاست بسیج ملی را در تشکیل معینیت سوادآموزی وزارت محترم معارف منظور فرموده­اند.

معینیت محترم سوادآموزی بخاطر تنظیم و هماهنگ نمودن فعالیت­ها لایحه وظایف برای تمام کمیته­ های ملی سوادآموزی مرکز، ولایات و ولسوالی­ها تهیه و ترتیب نموده است، که به اساس آن فعالیت­های خویش را تنظیم نمایند.همچنان لایحه وظایف ریاست بسیج ملی و بررسی ترتیب گردیده که مطابق آن فعالیت­ های آن ریاست شکل می­گیرد.

معینیت سوادآموزی وزارت محترم معارف به اساس حکم ریاست جمهوری و فیصله­ های جلسات کمیته ملی سوادآموزی با تعدادی از وزارت­خانه­ ها و ادارات مستقل، به خاطر تطبیق طرح بسیج ملی تفاهم­نامه­ های محو بی­سوادی را امضا نموده و تعدادی دیگری نیز تحت کار می­باشد.

وزارت محترم معارف یک بار دیگر بر تعهدات وزارت­خانه، ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی در روز تجلیل از روز بین­ الملی سواد تأکید ورزید و از نهاد­ها، و سازمان­ های ملی و بین­ المللی تقاضا نمود تا طبق حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امر محو بی­سوادی این وزارت را یاری نموده ممنون سازند.