سهیم سازی مردم محل در تعلیمات سوادآموزی

در سفر رسمی هیات اعزام شده به کشور هندوستان به رهبری دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف با همکاران و متخصصان جاپانی ورکشاپ ۱۴ روزه برگزار گردید که هدف این ورکشاپ دریافت شیوه ها و مدل های جدید سوادآموزی و چگونگی سهیم سازی مردم محل در تعلیمات سوادآموزی افغانستان بود.

DSCN9354

در این سفر معین سوادآموزی همراه با هیات اعزام شده و متخصصان جاپانی با رئیس انجمن تعلیمات بزرگسالان هند در دهلی دیدار و روی وضعیت سوادآموزی هر دو کشور بحث و گفتگو صورت گرفت.

DSCN9367