سنگ‌ تهداب‌ یک باب مرکز آموزش محلی(CLC) در ولسوالی بگرامی ولایت کابل گذاشته شد

IMG_0839 IMG_0759 IMG_0718 IMG_1032 IMG_1042 IMG_0765 IMG_0959 IMG_0860 IMG_0858 IMG_0902 IMG_0910

 

۲۱/۰۱/۱۳۹۸

سنگ تهداب یک باب مرکز آموزش محلی( CLC) در ولسوالی بگرامی ولایت کابل با حضورداشت احمد شفیع سوله‌ مل ولسوال محترم بگرامی، الله‌ باز جم رئیس برنامه‌ها، سید عزیز هاشمی رئیس معارف ولایت کابل، عزت‌ الله قیس سرپرست ریاست انکشاف تعمیرات وزارت معارف، کارمندان ارشد معینیت سوادآموزی، یما فیروزی رئیس فدراسیون ملی یونسکوی جاپان، متنفذین قومی، ملک قریه مرکز ولسوالی بگرامی و جمعی از علم‌دوستان و معارف‌پروران ولسوالی بگرامی ولایت کابل گذاشته شد.

این مرکز قرار است با کمک مالی فدراسیون ملی یونسکوی جاپان و با همکاری تخنیکی ریاست انکشاف تعمیرات وزارت معارف در مدت ۳ ماه و به هزینه ۵۰ هزار دالر آمریکایی در دو منزل با شش اتاق اعمار گردد.

در این مراسم، الله‌ باز جم رئیس برنامه­‌های معینیت سوادآموزی به اهداف مراکز آموزش محلی و اهمیت ایجاد چنین مراکز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این مراکز در صدد است تا سوادآموزی توام با حرفه را در سطح کشور گسترش داده و زمینه‌ساز پویایی فرهنگی و اقتصادی افراد آموزش‌دیده شود.

در ادامۀ مراسم سید عزیز‌ هاشمی رئیس معارف ولایت کابل، ایجاد و توسعه مراکز آموزش محلی و سوادآموزی توام با حرفه را به‌عنوان اقدام نیک در جهت گسترش سواد و حرفه دانست و یادآور شد که این ریاست از اقدامات موسسات همکار در راستای ایجاد همچنین مراکز و سایر مراکز آموزشی حمایت می‌کند.

یما فیروزی رئیس فدراسیون ملی یونسکوی جاپان، پیام آقای یو. جی. سوزوکی سکرتر جنرال دفتر مرکزی یونسکوی جاپان شهر توکیو را قرائت نمود و از اهداف بلند مدت آقای سوزوکی و دفتر مرکزی یونسکوی جاپان در بخش توسعه و گسترش سواد و حرفه پرده برداشت و خاطرنشان ساخت که دفتر مرکزی یونسکوی جاپان در عملی‌سازی برنامه‌ های توسعه‌ایی و انکشافی خویش با تعهد کامل در همکاری مستقیم و نزدیک با معینیت سوادآموزی و وزارت معارف ادامه خواهد داد.