سروی نیازهای آموزش بزرگسالان

اهداف این سروی

اهداف سروی که براساس بحث های متعدد تعیین گردید قرار زیر است:

دریافت موارد موفق / ناموفق برنامه سوادآموزی

دریافت مشکلات / موانع بر سر راه اجرای تعلیمات سوادآموزی در حال حاضر

دریافت خواسته های مردم محل از برنامه سوادآموزی

تشخیص نیازهای افراد بیسواد و مردم محل برای تعلیمات سوادآموزی

تشخیص منابع قابل دسترس در محل جهت راه اندازی تعلیمات سوادآموزی

دریافت شیوه های مناسب برای تعلیمات قابل قبول سوادآموزی در محل

تشخیص شیوه های مؤثر سهیم سازی مردم محل در تعلیمات سوادآموزی

برای دریافت این سند بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دانلود سند این سروی