سازمان جهانی کار (ILO) و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) به افزایش همکاری‌ها در تطبیق برنامۀ ملی سوادآموزی وزارت معارف تعهد کردند.

جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت به روز شنبه ۱۰ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی برگزار گردید.

در این جلسه روی میزان مصرف بودجۀ عادی و انکشافی، گزارش IPA سال ۲۰۲۱ و جلسۀ آنلاین اتحاد جهانی سوادآموزی بحث تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای جلسه آمریت مالی از میزان مصرف بودجۀ عادی و انکشافی سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی معینیت سوادآموزی گزارش داد و افزود این آمریت در هماهنگی‌ با مدیرت طرح پروژه‌های انکشافی توانسته است مصرف بودجۀ انکشافی را به‌گونۀ منسجم‌تر انجام دهد.

در بخش IPA سال ۲۰۲۱، فیصله شد که در بخش‌های تثبیت مناطق تطبیق کورس‌های سوادآموزی در سازگاری با نقشۀ نظارتی کورس‌ها، جلوگیری از تطبیق تکراری کورس‌ها، استخدام‌ آموزگاران مراکز سوادآموزی، تدویر برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای آموزگاران کورس‌های سوادآموزی، انتقال تجهیزات و مواد ممد تدریسی به کورس‌های سوادآموزی، تثبیت و سروی سوادآموزان در بانک اطلاعاتی (دیتابیس)، نظارت از ورکشاپ‌های ولایتی و مرکز و هم‌چنان تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه اقدامات عملی از سوی مسئولان تطبیق‌کنندۀ برنامۀ سوادآموزی روی‌دست گرفته شود.

در ادامه جلسه نیز محمد یاسین صمیم مشاور ارشد تخنیکی و مسلکی معینیت سوادآموزی از جلسۀ اتحاد جهانی سوادآموزی (GAL) که به تاریخ‌ ۲۸ و ۲۹ اکتوبر سال جاری میلادی به گونۀ آنلاین و با ریاست مشترک وزارت معارف برگزار شده بود؛ گزارش داد و افزود «اتحاد جهانی سوادآموزی (GAL)، متشکل از ۲۹ کشور با نرخ بالای بی‌سوادی در جهان است و ۱۴ نهاد بین‌المللی نیز عضویت این سازمان را دارد، از آن‌جایی که معینیت سوادآموزی وزارت معارف در جلسات این نهاد به‌گونۀ فعال اشتراک ورزیده است و پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه‌ایی در افزایش نرخ سواد داشته است، توانست که ریاست مشترک اجلاس سال ۲۰۲۰ این نهاد را به دست آورد». هم‌چنان آقای صمیم افزود در این جلسه رئیسان سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نیز اشتراک داشتند و قرار شد که معینیت سوادآموزی مفهوم یادداشتی (Concept Note) را در بخش‌های ایجاد کورس‌های سوادآموزی برای بی‌جاشدگان داخلی و مهاجران و سوادآموزی توام با اشتغال و مهارت‌های کاری را با این‌ نهادها شریک می‌سازد و خواهان اشتراک نهادهای بیش‌تر بین‌المللی در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی است.

 

.