روز جهانی معلم در لیسه عالی عبد الرحیم شهید تجلیل گردید

روز جهانی معلم در لیسه عالی عبدالرحیم شهید به روز شنبه، ۱۲ میزان در لیسه عالی عبدالرحیم شهید که یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مکاتب شهر کابل است، با حضور دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف و هیئت همراه‌شان، کارکنان حوزه تعلیمی، مسئولین مکاتب، متعلمین، خانواده‌ها و مردم محل به طور باشکوهی تجلیل گردید.

دکتر رحیمی در این محفل، ضمن تبریک گفتن روز جهانی معلم و قدردانی از زحمات معلمان، نقش آنها را در ثبات، صلح و توسعه کشور از طریق تربیه فرزندان‌مان در مکاتب و مراکز آموزشی حیاتی خواند. سپس، دکتر رحیمی در مورد وضعیت تعلیم و تربیه در کشور، جایگاه معلمان در اسناد و برنامه‌های اصلاحی معارف، اهداف ده ساله وزارت معارف و تعهد حکومت برای حمایت از معارف افغانستان معلومات داد. همچنان دکتر رحیمی افزود که مشکلات و چالش‌های تعلیمی ناحیه ۱۳ را در سطح جلسات رهبری وزارت معارف طرح خواهد نمود.

از طرف دیگر مسئولین حوزه سیزدهم تعلیمی و معلمان مکاتب ساحه ۱۳ ضمن استقبال از حضور هیئت معارف و ارایه معلومات، در مورد وضعیت تعلیمی، فرصت‌ها و چالش‌های ناحیه متذکره معلومات داد و خواستار توجه جدی وزارت معارف برای رسیدگی به چالش‌های مذکور شدند. کمبود کتاب‌های درسی، نداشتن تعمیر مکاتب و کمبود ۱۳۰۰ بست معلم در ساحه، عمده‌ترین چالش‌های این ناحیه به شمار می‌رود که مسئولین این ناحیه خواهان رسیدگی جدی مقام وزارت معارف شدند.

لیسه عالی عبدالرحیم شهید از بزرگترین و موفق‌ترین لیسه‌های شهر کابل بوده که به تعداد ۱۵،۳۰۰ شاگرد دارد. از این میان ۲،۸۰۰ تن در بخش شبانه مصروف یادگیری هستند که در میان آنها ۹۰۰ تن خانم‌ها حضور دارند. به لحاظ کیفیت از جمله ۱۲ بهترین لیسه‌های شهر کابل می‌باشد که همه ساله بلحاظ شمولیت در نهادهای تحصیلات عالی و از طریق کانکور در صدر جدول قرار دارد. به طور مثال، در کانکور ۱۳۹۹ تنها ۳ نفر بی‌نتیجه مانده و حدود ۹۹٫۹% فارغان این مکتب به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته است.