رهنمای مشاهده و تدریس (مدیریت کورس و روش‌های تدریس)

برای هر مرکز آموزشی، داشتن معلم با ظرفیت از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، زیرا آموزش با کیفیت وابستگی زیادی به مهارت‌ها و دانش مسلکی آموزگاران آن دارد، و کمبود معلمان با ظرفیت، یکی از چالش‌های عمده معینیت سوادآموزی وزارت معارف افغانستان می‌باشد. این در حالی است که آموزش روش‌مند و با محتویات مناسب پیرامون «آموزش سواد به بزرگسالان و چگونگی بهبود کورس سوادآموزی» برای اکثریت معلمان و اعضای نظارت به عنوان نزدیک‌ترین همکار معلم سوادآموزی، بنابر محدودیت‌های مالی و تخنیکی طی سال‌های اخیر، برگزار نشده است.

هدف اصلی در «رهنمای مشاهده و تدریس» فراهم سازی معلومات کافی و موثر روش­های تدریس برای مشاهده‌کنند‌گان کورس­های سوادآموزی می­باشد. این رهنما شامل چگونگی تشخیص و حل مشکلات در کورس‌های سوادآموزی، روش‌های طرح پیشنهادات خوب برای بهبود کورس و چگونگی ارائه پیشنهادات برای معلمان سوادآموزی را نیز شامل می‌شود.

رهنما، توسط گروه کاری مسلکی حمایت‌های تخنیکی معینیت سوادآموزی و براساس محتویات «آموزش حمایت‌های تخنیکی» انکشاف داده شده است که توسط پروژۀ لیف۲/جایکا، در ماه‌های سرطان، عقرب و دلو ۱۳۹۳ برای سه روز در شهر کابل برگزار شده بود. این رهنما شامل خلاصه‌یی از محتویات آموزش می‌شود­ و غرض فهم آسان‌تر کارمندان و معلمان سوادآموزی تجدید نظر گردیده است.

رهنمای مذکور دارای هفت فصل است. در فصل اول «مفهوم روش تدریس سوادآموزی»، فصل دوم «نظریۀ تدریس سوادآموزی»، فصل سوم «بهبود کورس‌های سوادآموزی»، فصل چهارم «محتوای نمونه سمینار معلمان» ، فصل پنجم «پیشنهادات نمونه‌یی برای بهبود فعالیت‌های کورس سوادآموزی»، فصل ششم «مفهوم پلان درسی» و در فصل هفتم «سوالات تمرین» بحث شده است، قابل ذکر است که هر فصل با فصل‌های قبل/ بعد آن ارتباط دارد.

برای دانلود این سند به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 دانلود سند رهنمای مشاهده و تدریس (مدیریت کورس و روش‌های تدریسی)