رئیس بسیج ملی و بررسی معینیت سوادآموزی وزارت معارف معرفی شد

محمد یاسین صمیم که از طریق رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حیث رئیس بسیج ملی و بررسی معینیت سوادآموزی گماشته شده است طی محفلی با اشتراک دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، آقای محسنی رئیس پلان استراتیژیک وزارت معارف، آقای مصطفی مدثر، مشاور ارشد ارتباطات استراتیژیک وزارت معارف، خانم حامده‌هما نورستانی سرپرست پیشین ریاست بسیج ملی و بررسی، عارفه نوری سرپرست ریاست سوادآموزی، الله‌باز جم رئیس پیشین ریاست برنامه‌ها و متخصص برحال بازبینی نصاب آموزشی و جمعی از کارمندان معنیت سوادآموزی رسماً معرفی شد و به کار آغاز کرد.

دکتر سردارمحمد معین سوادآموزی پُست ریاست بسیج ملی و بررسی را به محترم محمد یاسین صمیم تبریک گفت و افزود: «آقای صمیم شخص متعهد و آشنا با مسائل سوادآموزی است و امید می‌رود تا با آمدن ایشان در بخش بسیج ملی و بررسی معینیت سوادآموزی تحرک قابل ملاحظه‌ای رونما گردد و کارکردهای گذشتۀ ریاست بسیج ملی و بررسی را در سازگاری با رویکرد جدید برنامه‌های آموزش سواد بازبینی و انکشاف دهد. چنانچه در گذشته با رهبریت آقای صمیم، تیم تخنیکی فعالیت‌های خلاقانه و مؤثر بسیاری در همکاری نزدیک با کارکنان سوادآموزی داشتند. از سوی دیگر هم، روابط با همکاران سوادآموزی بویژه سازمان‌های بین‌المللی همکار با این اداره تقویت گردیده است». هم‌چنان آقای رحیمی خاطرنشان ساخت که رهبری معینیت سوادآموزی متعهد به اصل شایسته‌سالاری و کاردانی است و از کارکردهای سه سال اخیر بانو حامده‌هما نورستانی در ریاست بسیج ملی و بررسی تقدیر می‌کند.

بانو حامده‌هما نورستانی سرپرست پیشین ریاست بسیج ملی و بررسی ضمن تبریکی وظیفۀ جدید به آقای صمیم افزود که ریاست بسیج ملی و بررسی در زمان رهبری ایشان دست‌آوردهای قابل ملاحظه‌ای را در بخش‌های ایجاد راهبرد بسیج ملی و مشارکت مردم در برنامه‌های سوادآموزی، طرح بسیج ملی و کمیته‌های سوادآموزی، رهنمودهای تربیه و راهنمای معلم، برنامه‌های آگاهی عامه و افزایش سهیم‌سازی مردم در تطبیق و نظارت از برنامه‌های آموزش سواد را داشته است.

هم‌چنان آقای محسنی رئیس پلان استراتیژیک وزارت معارف از کارکردهای گذشتۀ سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی تقدیر نمود و افزود: «آقای صمیم شخص متعهد، دانش‌یافته، کاردان و آشنا با مسائل سوادآموزی است و امید می‌رود تا با آمدن ایشان در ریاست بسیج ملی و بررسی فعالیت‌ها بهبود یافته و تسهیلات بهتری ایجاد گردد». آقای محسنی هم‌چنان افزود با آقای صمیم تجربۀ کار مشترک روی سند استراتیژیک معارف را داشته ایم و از زمان آمدن ایشان به عنوان مشاور پالیسی و مسلکی معینیت سوادآموزی فرایند ایجاد هماهنگی‌ها میان معینیت سوادآموزی و وزارت معارف تسهیل شده بود.

هم‌چنان الله‌باز جم رئیس پیشین برنامه‌ها آقای صمیم را شخص متعهد و شایسته برای ریاست بسیج ملی و بررسی دانست و افزود: «که رهبری معینیت سوادآموزی در حال جوان‌تر شدن است و جوانان باظرفیت و کارفهم در این معینیت روی‌کار آماده است و امید می‌رود که بخش سوادآموزی با روی‌کار آمدن آقای صمیم در ریاست بسیج ملی و بررسی پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه‌ای در معینیت سوادآموزی و به خصوص برنامه‌های بسیج ملی و مشارکت مردم در تطبیق بهتر برنامه‌های سوادآموزی رونما شود».

آقای صمیم از تجربه کاری مناسبی در نهادهای ملی و بین‌المللی برخوردار است. ایشان بحیث متخصص روابط عمومی و گزارشدهی در وزارت احیا و انکشاف دهات، آمر ارتقای ظرفیت و روابط خارجی در وزارت مالیه، سرپرست اطلاعات عامه و سخنگو در وزارت مخابرات، و مشاور ارشد پالیسی و مسلکی سوادآموزی در وزارت معارف کار کرده است. همچنان ایشان، سند لیسانس در علوم سیاسی و دو سند ماستری در رشته‌های روابط بین‌الملل از دانشگاه کاتب و اداره عامه و رهبری از انستیتوت توسعه کوریا (KI) دارد.