دیدار انجمن زنان ناحیه دهم شهر کابل با دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی

IMG_3070 IMG_3057 IMG_3050

اعضای انجمن زنان ناحیه دهم شهر کابل بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۸ با دکتر سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف در تالار این معینیت دیدار نمودند.

انجمن زنان ناحیه دهم شهر کابل برعلاوه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، در بخش آموزش و سوادآموزی زنان در ناحیه دهم فعالیت دارد که آموزشگاهی را با نام «راه دانشگاه» بخاطر آموزش اطفال و زنان تاسیس نموده است. خانم سعیده الکوزی، مسئول این انجمن خواستار ایجاد مکاتب سواد حیاتی، کورس‌های سوادآموزی بیشتر و تهیه کتب و مواد درسی برای سوادآموزان در این ناحیه شد.
دکتر رحیمی به اعضای انجمن زنان ناحیه دهم خوش آمدید گفته و برنامه‌های متنوع معینیت سوادآموزی را با اعضای این انجمن شریک‌ ساخت. ایشان همچنان، در مورد عملی‌سازی پیشنهادات این انجمن در رابطه به فعالیت‌های سوادآموزی، تأکید نموده و تعهد سپرد که ۵ تن از معلمان «راه دانشگاه» را به‌عنوان معلمان حق‌الزحمه‌ای خارج از تشکیل برای ایجاد کورس‌های سوادآموزی استخدام نماید.
آقای رحیمی خاطرنشان ساخت که معینیت سوادآموزی متعهد است در راستای کاهش بی‌سوادی و از میان بردن این پدیده از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ نمی‌کند و از هر اقدامی که منجر به افزایش سطح کیفیت و کمیت در برنامۀ ملی سواد در سطح مرکز و ولایات شود؛ حمایت خواهد کرد.