داستان موفقیت خانم نفیسه صافی

 

خانم نفیسه صافی فرزند حاجی دگرمن عبدالظاهر در سال ۱۳۶۴ هجری خورشیدی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. او یکی از زنان موفقی است که توانسته با آموزش سواد در مکتب سوادآموزی ولایت کابل وضعیت اجتماعی و اقتصادی خویش را با وجود نداشتن سرپرست فامیل بهبود ببخشد.

خانم صافی در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی شامل مکتب سوادآموزی و حرفه‌ای خیاطی لیسه مریم کابل شد و با سپری نمودن امتحان تثبیت سویه، شامل صنف ۸ مکتب سوادآموزی گردید. او پیش از این تا صنف هشتم در مکتب تعلیمات عمومی نیز درس خوانده بود اما، به دلیل مشکلات اجتماعی ترک مکتب کرده بود. وی نظر به علاقۀ شدیدی که به فراگیری آموزش سواد داشت و حمایت‌های که از طرف فامیل و دوستانش می‌شد، تصمیم گرفت تا آموزش سواد را با ثبت‌ نام در مکتب سوادآموزی و حرفه‌ای خیاطی از سر گیرد. او صنف‌های ۸ و ۹ را در این مکتب به پایان رساند و سویه لیسه را در مکتب کمک به معارف افغانستان به پایان رساند و در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی از این مکتب سند فراغت صنف دوازدهم خویش را به دست آورد. در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی در کانکور ثبت نام کرد اما متأسفانه نتیجه مورد نظر خویش را کسب نکرد. وی از طریق حرفۀ خیاطی که در مکتب سوادآموزی و حرفه‌ای خیاطی کسب کرده بود توانست مصارف زندگی روزانه خودش و ۳ فرزندش را تأمین کند و نظر به علاقه‌مندی که به ادامه آموزش داشت توانست در سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی در یکی از نهادهای تحصیلی خصوصی در رشته قابلگی با کسب درآمد از طریق خیاطی ثبت نام کند و در سال ۱۳۹۶ به سویه ۱۴ از این نهاد تحصیلی فارغ گردید و اکنون نیز در یکی از کلینیک‌های ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا مشغول کار است و از ۳ فرزند خویش سرپرستی می‌نماید. خانم صافی محدودیت‌های اجتماعی، بی‌سرپرستی، نگرش سنتی اجتماع به آموزش زنان و سنت‌های ناپسندی فامیلی را از چالش‌های فراراه زنان در عرصۀ آموزش سواد و کار جامعه می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که هیچ‌گاه در آموزش سواد و کار کردن در اجتماع پا پس نکشیده است و همواره به مبارزه پرداخته است.