جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

۰۱IMG_4381IMG_4385IMG_4395IMG_4400IMG_4413

قبل از ظهر روز شنبه ۴ جوزای سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی و با حضورداشت الحاج حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی، الله‌باز جم رئیس برنامه‌ها، نجیب‌الله اعتمادی کارشناس مقام دفتر معینیت، محمد یاسین صمیم مشاور ارشد تخنیکی و مسلکی و جمعی از کارمندان ارشد معینیت سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید.

در این جلسه، فیصله‌های هفتۀ گذشتۀ جلسۀ هیئت رهبری مرور گردیده و روی مصرف به‌موقع و مؤثر بودجه انکشافی معینیت سوادآموزی، حل مشکلات و چالش‌های فراروی ملا امامان مساجدی که در تطبیق برنامه‌های ملی سواد با چالش مواجه هستند، ایجاد هماهنگی بیش‌تر میان معینیت سوادآموزی و نهادهای همکار بین‌المللی این معینیت در پروسه تطبیق برنامه ملی سواد و جلب همکاری‌های بیش‌تر این سازمان‌ها در تطبیق مؤثر برنامه‌های سوادآموزی، قانع‌سازی سایر نهادهای بین‌المللی (یونسف، بانک جهانی و …) غرض همکاری در پروسه سوادآموزی، ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع فراروی برنامه‌ها و فعالیت‌های سوادآموزی که از طرف سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی مدیریت می‌شود و ارایه‌ طرح‌ها و راه‌حل‌های اثر بخش به‌منظور حل چالش‌ها و موانع، پی‌گیری از چگونگی و نوع استخدام کارمندان تخنیکی معینیت سوادآموزی، نتیجه‌محور ساختن برنامه‌های سلا و گزارش‌گیری دقیق از تطبیق و مصرف بودجه‌ این برنامه‌ها بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

در پایان جلسه، آقای رحیمی افزود که معینیت سوادآموزی در راستای افزایش خدمات‌رسانی به قشر کم‌سواد کشور و نتیجه‌محور ساختن برنامه‌ ملی سواد مطابق با خط‌مشی وزارت محترم معارف از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهد کرد.