جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی

‌‌‌شنبه ۴ اسد سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی، جلسۀ هیئت رهبری معینیت سوادآموزی با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در تالار کنفرانس این معینیت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی روی ارائه گزارش دست‌آوردهای معینیت سوادآموزی به ریاست جمهوری در بخش‌های طرح آموزش سواد در ۴۰ روز و تطبیق آن در وزارت‌خانه‌های دفاع ملی و امور داخله و اصناف مختلف کارگری و کشاورزی، تطبیق برنامه سوادآموزی در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی، چاپ کتاب‌های سوادآموزی، اصلاحات ساختار و تشکیلات، میزان فعالیت‌های ادارات دولتی در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی و پیش‌برد فعالیت‌های تعلیمات بزرگ‌سالان علی‌رغم وجود چالش‌های مختلف فراراه ایجاد این ریاست تأکید کرد و افزود که رهبری معینیت سوادآموزی به دنبال عملی‌سازی هدفمند، متمرکز و هوشمند برنامه‌های مختلف سوادآموزی در تمام نقاط افغانستان است.

در ادامه، اعضای جلسه روی تطبیق برنامۀ آگاهی عامه از طریق تلویزیون و چاپ تابلوهای آگاهی‌دهی در نقاط مختلف کشور، ایجاد اصلاحات و افزایش هماهنگی‌ها در دیپارتمنت‌های مالی‌ـ‌اداری و پروژه‌های انکشافی، ایجاد اصلاحات در سیستم بایگانی اسناد (فایلنگ) معینیت سوادآموزی، حل مشکلات قرطاسیه کورس‌های پروژۀ بی‌ساف، ایجاد کانال ارتباطی میان معینیت سوادآموزی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، ایجاد میکانیزم عملیاتی تطبیق طرح تبدیل معلمان رسمی به معلمان قراردادی، موارد مصرف پول کمکی موسسۀ ستاره درخشان، پی‌گیری لیست مؤسسات همکار معینیت سوادآموزی از طریق ریاست عمومی پلان، طرح تشویقی و مشروط‌‌سازی سوادآموزی، بازنگری طرح استفاده از دانشجویان سال آخر دانشگاه به عنوان آموزگاران سوادآموزی و معادلت آن به عنوان پایان‌نامۀ تحصیلی آن‌ها و گزارش (MEC) در رابطه به برنامه‌های سوادآموزی بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.