جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی

وزارت معارف ریاست مشترک اجلاس بین­المللی «اتحادیه جهانی سوادآموزی یا Global Alliance for Literacy» را به دست آورده است.

جلسۀ هیئت اداری معینیت سوادآموزی به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت به روز دوشنبه، ۲۱ میزان ۱۳۹۹ هجری خورشیدی برگزار گردید.

در این جلسه روی پی‌گیری چاپ کتاب‌های سوادآموزی در اداره تدارکات ملی، ایجاد هماهنگی‌ با معینیت­ها و بخش­های کلیدی وزارت معارف پیش از سفرهای ولایتی، حل مشکلات ولسوالی‌های بدون تشکیل در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی و بازبینی لایحه جلسات هماهنگی ابتکار سوادآموزی برای توانمندسازی (لایف) که پس از این به تحت نام جلسات هماهنگی گالا GALA تدویر خواهد شد، بحث­ها همه­جانبه صورت گرفت.

وزرات معارف ریاست مشترک اجلاس «اتحادیه جهانی سوادآموزی یا GAL» که به ابتکار سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۶ ایجاد گردیده، را به دست آورده است که قرار است این اجلاس در اواخر ماه اکتوبر سال جاری در دفتر مرکزی این اتحادیه در آلمان برگزار گردد. این نخستین بار است که وزارت معارف افغانستان توانسته است با افزایش دسترسی برنامه‌های سوادآموزی به دورترین نقاط کشور، پیش‌رفت‌ها در تطبیق برنامه‌های مختلف سوادآموزی، تطبیق برنامه‌های آموزش سواد و حرفه با تمرکز بر زنان و عملی‌سازی سایر معیارهای انستیتوت آموزش مادام­العمر یونسکو UIL و انستیتوت آمار یونسکو UIS ریاست این اجلاس را به دست بیاورد.

هم‌چنان در بخش چاپ کتاب‌های سوادآموزی فیصله شد تا بخش تدارکات معینیت سوادآموزی موضوع چاپ کتاب‌های سوادآموزی را در ادارۀ تدارکات ملی پی‌گیری کرده و تلاش گردد تا کتاب‌های سوادآموزی به زودترین زمان ممکن در دسترس سوادآموزان و کورس‌های سوادآموزی قرار گیرد.

در بخش حل مشکلات ولسوالی‌های بدون تشکیل در تطبیق برنامه‌های سوادآموزی فیصله شد تا با استخدام آموزگاران قراردادی مشکلات این مناطق از ناحیه دسترسی مردم به کورس‌ها و مراکز سوادآموزی حل شود.

در پایان جلسه نیز فیصله شد تا لایحه جلسات لایف در سازگاری با اهداف راهبردی (GAL) بازنگری شود و در بخش‌های هماهنگی و ارتباطات میان معینیت سوادآموزی وزارت معارف و نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی رویکردی جدیدی روی‌دست گرفته شود.