جلسۀ اتحادیه جهانی سوادآموزی (Global Alliance for Literacy) به گونۀ آنلاین برگزار گردید

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف روی افزایش نرخ سواد در افغانستان در جلسۀ سالانه اتحادیه جهانی سواد (Global Alliance for Literacy) تأکید کرد.

این جلسه برای دو روز از ۲۸ الی ۲۹ اکتوبر به میزبانی انستیتیوت آموزش‌های مادام‌العمر یونسکو (UIL) و با اشتراک حدود ۱۰۰ تن از مقامات دولتی، متخصصان نهادهای بین‌المللی و نمایندگان بخش خصوصی به هدف بررسی تأثیرات بیماری کرونا (COVID-19) بر آموزش سواد و تعلیمات بزرگ‌سالان و هم‌چنان، اقدامات مشترک جهانی برای افزایش نرخ سواد در کشورهای عضو اتحادیه جهانی سوادآموزی برگزار گردید. گفتنی است که در نخستین روز این جلسه، جلالتمآب رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی و محمد یاسین صمیم مشاور ارشد تخنیکی و مسلکی معینیت سوادآموزی به نمایندگی از افغانستان در این جلسه اشتراک داشتند.

در اولین روز جلسه که امروز پنجشنبه برگزار گردید، دکتر سرداردمحمد رحیمی معین سوادآموزی منحیث نمایندۀ افغانستان در اتحادیه جهانی سواد، بیانیه خود را در سه بخش ارایه کرد. او در بخش نخست، وضعیت عمومی تعلیم و تربیه و سوادآموزی را به طور گذرا با ذکر شاخص‌های معیاری بررسی نمود و گفت که با وجود محدودیت‌های فرهنگی و منازعات طولانی در افغانستان، در بخش‌های افزایش نرخ سواد از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۹ بر بنیاد آمار انستیتوت آموزش‌های مادام‌العمر یونسکو (UIL)، افزایش شمولیت ده‌‌برابری دانش‌آموزان در مکاتب از کم‌تر از یک میلیون در سال ۲۰۰۱ به ۹.۶ میلیون در سال ۲۰۱۸، توسعه زیربنا‌ها و کیفیت تعلیم و تربیه تغییرات قابل ملاحظه‌ای بوجود آمده است.

در بخش دوم، داکتر رحیمی دربارۀ پلان وزارت معارف و به طور خاص در مورد برنامه‌های بدیل معینیت سوادآموزی در شرایط شیوع کرونا صحبت نمود و گفت «ادارۀ سوادآموزی توانسته است از طریق روی‌دست گرفتن استراتیژی‌های بدیل آموزشی در همکاری با دست‌اندرکاران همکار برنامۀ سوادآموزی برای حدود ۴۰ هزار تن سوادآموز از طریق سوادآموزی از راه دور یا آنلاین از طریق رادیو و تلویزیون، سوادآموزی خودی و خانوادگی و ایجاد صنف‌های آموزشی در فضای باز در چارچوب تجمعات کوچک و ارتقای ظرفیت تسهیل‌کنندگان سوادآموزی خدمات آموزش سواد عرضه کند».

در بخش سوم، دکتر رحیمی بر ضرورت افزایش منابع و اقدامات در بخش سوادآموزی و تعلیمات غیررسمی تأکید نمود و از سکرتریت اتحادیه جهانی سواد تقاضا کرد که در راستای جلب و جذب منابع بیش‌تر، انکشاف پالیسی‌ها و پیش‌برد سروی (برآورد) ملی سواد با وزارت معارف افغانستان همکاری نماید.

هم‌چنان جلالتمآب سرپرست وزارت معارف به محض بازگشت از جلسه با جلالتمآب رییس جمهور، در جلسۀ اتحادیۀ جهانی سواد (GAL) اشتراک نمود و ضمن سپاس‌گزاری از سازمان یونسکو به‌خاطر دعوت افغانستان به گروۀ رهبری اتحادیه جهانی سواد، تعهد کرد که ضمن حمایت از مطالب مطرح شده در سخنرانی دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، تمام تلاش خویش را برای کاهش بی‌سوادی انجام خواهد داد. وی افزود برای عملی‌سازی اهداف اسناد بین‌المللی در بخش سوادآموزی و تعلیمات مداوم بزرگ‌سالان، با پلت‌فورم‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله، سازمان آموزش مادام‌العمر یونسکو (UIL) به‌گونۀ فعال همکاری خواهد کرد.