جلسه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

۲۵ سرطان ۱۳۹۹
جلسه کمیته ملی سواد آموزی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور محترمه رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه، گزارش وزارت معارف از تصمیمات قبلی کمیته، ارائه گزارش کمیته‌های سواد آموزی و تطبیق تفاهم نامه‌های سال ۱۳۹۸ معینیت سواد آموزی با ادارات مختلف دولتی، برنامه‌های سواد آموزی در حالت شیوع ویروس کرونا، ارائه طرح جدید سواد آموزی و تعلیمات اساسی بزرگسالان و ارائه گزارش از برنامه‌ سیستم بهتر تعلیم و تربیه برای آینده افغانستان(BESAF) مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا استاد سرور دانش معاون رییس جمهور تقرر محترمه رنگینه حمیدی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف تبریک گفته و از زحمات وزیر پیشین وزارت معارف قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با حضور خانم حمیدی، پیشرفت‌های قابل توجه در وزارت معارف بدست آید. معاون رییس جمهور همچنین گفت که وضعیت سواد آموزی در اکثر ولایات امیدوار کننده بوده و اما در بعضی ولایات مشکلات و چالش‌های نیز وجود دارد.
معاون رئیس جمهور به وزارت معارف هدایت داد از ولایاتی که برنامه آموزش و سواد آموزی در آن با مشکل مواجه است یک گزارش دقیق تهیه و آن را به کمیته ملی سواد آموزی ارائه کنند تا در زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین مطابق هدایت معاون رئیس جمهور، معینیت سواد آموزی وزارت معارف مکلف شد که تجربیات و ارزیابی های خود از پنج سال گذشته را در مورد سواد آموزی تهیه کرده و همراه با پلان های خود برای استراتیژی پنج سال آینده، به حکومت ارائه کند.
استاد دانش معاون رئیس جمهور همچنین به وزارت معارف هدایت داد تا یک گزارش دقیق از اجرای تعهدات بین المللی افغانستان راجع به آموزش و سواد، برای کنفرانس جنیوا که در سال جاری برگزار می شود، تهیه کرده و طرح های خود را برای سال های آینده نیز در آن مطرح کند.
سپس، محترمه رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزدوزیر وزارت معارف از اجراآت فیصله های گذشته کمیته گزارش داد. وی گفت که فعالیت‌های معینیت سواد آموزی برای گسترش سواد در ولایات و ولسوالی‌ها از رشد قابل توجه برخوردار بوده است.
طبق آجندا، سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، گزارش کاری کمیته‌های ولایتی سواد آموزی و تطبیق تفاهم‌ نامه‌های سال ۱۳۹۸ و اجراآت برنامه سواد آموزی در حالت شیوع ویروس کرونا را به کمیته ارائه کرد.
معین سواد آموزی وزارت معارف گفت که در سال های اخیر رشد سواد آموزی در کشور افزایش چشمگیر یافته و نیز فاصله رشد آموزش میان زنان و مردان کاهش یافته است. به گفته وی در گذشته رشد سواد در میان جمعیت مردان بنا بر فرصت های اجتماعی و زندگی نسبت به زنان بیشتر بوده است ولی در سال های اخیر این فرصت برای زنان نیز به صورت مناسب فراهم شده است..
همچنان براساس اجندای جلسه، طرح جدید سواد آموزی و تعلیمات اساسی برای بزرگسالان از سوی معینیت سواد آموزی مطرح شد. این طرح شامل تحلیل وضعیت سواد آموزی و تعلیمات بزرگسالان، اهداف، تغییرات اساسی در پالیسی‌ها، استراتیژی‌های گذار به وضعیت مطلوب، پلان تطبیقی و اصلاحات ساختاری می‌شود که در جلسه کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح پس از بحث و ارزیابی لازم، سرانجام از جانب اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت و هدایت داده شد که مراحل تطبیق آن روی دست گرفته شود.
در این جلسه همچنین، از برنامه آموزشی(BESAF) برنامه سیستم بهتر تعلیم و تربیه برای آینده افغانستان که با همکاری اداره یونیسکو به پیش برده می شود به جلسه گزارش داده شد. نماینده یونیسکو در افغانستان، در این جلسه وعده سپرد که همچنان در کنار دولت و مردم افغانستان تعهدات خود را در زمینه توسعه آموزش برای افغانستان ادامه خواهد داد.