جلسه هیئت رهبری

۱۵/۰۴/۱۳۹۸

این جلسۀ به رهبری دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف در دفتر کاری مقام این اداره برگزار گردید.

در این جلسه، فیصله‌های هفتۀ گذشتۀ جلسۀ هیئت رهبری مرور گردیده و روی میزان مصرف بودجه پروژه‌های یونسکو، مصرف بودجه چاپ کتب سوادآموزی، مصرف بودجه‌ بخش‌های عملیاتی و عادی پروژ‌ه‌ها، در نظر گرفتن بدیل‌های مختلف به‌منظور جلوگیری از مسترد شدن پول حامیان خارجی معینیت سوادآموزی، رسیدگی به مشکلات بودجوی ملا امامان و کوچیانی که در پروسه تطبیق برنامه ملی سواد و یا فرایند آموزش سواد مشغول هستند، برگزاری جلسه با بخش تدارکات، پلان و مالی وزارت معارف جهت شفاف‌سازی میزان مصرف بودجه و علت کم‌کاری‌ها در مصرف بودجه، تکمیل ۹۰ درصد رنگ‌مالی ساختمان معینیت سوادآموزی، ارائه گزارش مصرف مالی و مصرف بودجه بر اساس پروژه‌ها، ارائه گزارش از تطبیق تفاهم‌نامه‌ها با ۴۸ اداره، به‌روز شدن سیستم بایگانی و آرشیف گزارشات فعالیت‌های معینیت سوادآموزی، چاپ گزارشات سالانه معینیت سوادآموزی و جلسات کمیته ملی سواد و ارسال آن‌ها به آمران و مدیران سوادآموزی ۳۴ ولایت کشور، تلاش در جهت مؤثرسازی گزارشات ارگان‌های محل به‌منظور بهتر دائر نمودن کمیته‌های سواد ولسوالی و قریه، گزارش‌گیری دقیق از فعالیت‌های مؤسسات رضاکار و بازتعریف شاخص‌های رضاکارانه‌ی‌ کورس‌ها و آموزگاران، استخدام آموزگاران قراردادی، آماری‌ و قابل محاسبه ساختن نتایج به‌دست آمده از امضای تفاهم‌نامه‌های امضا شده با ۴۸ اداره و وزارت‌خانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه جلسه، معین محترم سوادآموزی بالای آماده شدن نقشه منطقه‌ایی فعالیت‌های سوادآموزی در هر ولسوالی از جانب آمریت نظارت و ارزیابی معینیت سوادآموزی تأکید کرد و قرار است در این نقشه؛ فعال بودن کورس‌ها، تعداد کورس‌ها، میزان فارغان در سال، تعداد جذب سوادآموزان در سال، تطبیق پروژه‌ها، افزایش نرخ سواد، میزان مصرف بودجه، تعداد آموزگاران قراردادی، رسمی و رضاکار سوادآموزی گنجانیده شود و هم‌چنان تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا شده با ۴۸ اداره، میزان سوادآموزان فارغ‌شده از ادارات و وزارت‌خانه‌ها، افزایش نرخ سواد در ادارات و وزارت‌خانه‌ها، مصرف بودجه بخش سوادآموزی ادارات و وزات‌خانه‌ها و نظارت از فرایند تطبیق تفاهم‌نامه‌ها با ادارات و وزارت‌خانه‌ها نیز در چهارچوب نقشه‌ای دیگر آماده گردد.

در پایان نیز فیصله شد که ارزیابی آمران سوادآموزی ولایات پس از تجدید نظر در شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی آنان و لایحه سوادآموزی تا آخر این هفته نهایی شده و به‌منظور تأئید به شورای علمی فرستاده شود،