جلسه فوق‌العاده کمیته ملی سواد آموزی، تحت ریاست والی ولایت بدخشان دایرگردید.

چهارشنبه ۹ جوزا سال جاری، جلسه فوق‌العاده کمیته ملی سواد آموزی تحت ریاست پاسوال احمد فیصل “بیگ‌زاد” والی ولایت بدخشان با حضورداشت داکترسردارمحمد “رحیمی”معین سواد آموزی وزارت معارف، محترمه مرجان “متین” مشاور بانوی اول کشور در امور جوانان و آموزش، محترم الایاز “جم” رییس برنامه‌های معینیت سواد آموزی وزارت معارف، معاون مقام ولایت، رییس شورای ولایتی، نماینده‌گان موسسات ملی‌ و بین‌المللی، رؤسای ادارات دولتی، رییس جامعه مدنی، رییس شورای خبرنگارن و رسانه‌های ولایت بدخشان در سالن جلسات مقام ولایت بدخشان تدویر گردید.
این جلسه به منظور جلب حمایت اقشار مختلف جامعه برای مبارزه با بی سوادی تدویرگردیده است.
درجلسه فوق، براهمیت نقش شهروندان به‌خصوص علما، اعضای جامعه مدنی، خانواده‌ها، فرهنگیان، وغیره اقشار جامعه تأکید صورت گرفت.

دیدار والی ولایت بدخشان با معین سواد آموزی وزارت معارف کشور
۱۳۹۷/۳/۸
پیش ازظهر ام‌روز سه‌شنبه ۸ جوزا سال جاری پاسوال احمد فیصل “بیگ‌زاد” والی ولایت بدخشان با داکترسردارمحمد “رحیمی” معین سواد آموزی وزارت معارف کشور در دفترکارش دیدار و ملاقات نمود.
دراین ملاقات دو طرف روی بهترشدن وضعیت آموزشی، چگونه‌گی گسترش سطح هم‌کاری‌ها و حمایت از معارف در ولایت بدخشان صحبت نمودند.
داکترسردارمحمد “رحیمی”معین سواد آموزی وزارت معارف با محترمه مرجان “متین” مشارو ارشد بانوی اول کشور و محترم الایاز “جم” رییس برنامه‌های معینیت سواد آموزی وزارت معارف به منظور معرفی طرح بسیج ملی حمایت ازمعارف، ارزیابی روند آموزشی و ایجاد کمیته ملی سواد آموزی به ولایت بدخشان سفرنمودند.