جلسه ائتلاف ملی برای سوادآموزی (National Alliance for Literacy)

جلسۀ ائتلاف ملی برای سوادآموزی روی نهایی‌سازی پلان استراتیژیک ملی معارف ۲۰۳۰ تأکید کرد.

‌سه‌شنبه، ۲۲ میزان سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی جلسه ائتلاف ملی برای سوادآموزی با اشتراک کارمندان ارشد معینیت سوادآموزی و همکاران ملی و بین‌المللی به گونۀ حضوری و ویدیو کنفرانس در تالار کنفرانس­های این معینیت برگزار گردید.

در این جلسه روی پلان استراتیژیک ملی معارف ۲۰۳۰، نهایی‌سازی لایحه وظایف ائتلاف ملی برای سوادآموزی NAL، نهایی‌سازی رهنمود هماهنگی با شرکا و موسسات همکار و بررسی طرح برنامه ملی سوادآموزی و آموزش‌ بزرگ‌سالان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای جلسه، اشتراک‌کنندگان جلسه دیدگاه‌های خویش را در مورد پلان استراتیژیک ملی معارف ۲۰۳۰ بیان داشتند و در این سند استراتیژیک تلاش شده است تا جایگاه معینیت سوادآموزی و همکاران برنامه‌های سوادآموزی برجسته شده و دست‌اندرکاران برنامه‌های سوادآموزی در بخش‌های آموزش از راه دور یا آنلاین، آموزش آموزگاران، منابع معلوماتی و آمار و اعتباردهی آموزش‌ بزر‌گ‌سالان که با معینیت سوادآموزی شریک ساخته بودند؛ در سند استراتیژیک ملی معارف ۲۰۳۰ (NESP) در نظر گرفته شده است. هم‌چنان معینیت سوادآموزی روی طرحی کار می‌کند تا آموزش‌ بزرگ‌سالان جزء نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور شود و به عنوان دیپارتمنت غیر فارغ‌ده در دانشگاه‌های کشور در همکاری با وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردد.

در ادامۀ جلسه، لایحه وظایف ائتلاف ملی سوادآموزی نهایی گردید و بر بنیاد آن این ائتلاف جلسات این پس زیر عنوان «جلسات ائتلاف ملی برای سوادآموزی یا National Alliance for Literacy»  که با در نظرداشت پلان­ها و برنامه­های ائتلاف جهانی برای سوادآموزی Global Alliance for Literacy که توسط سازمان یونسکو رهبری می­گردد، برگزار خواهد شد. هم‌چنان تصمیم بر این شد تا این جلسات در دو سطح رهبری و کارگروه تخنیکی  برگزار شود و مسائل فنی در کارگروه تخنیکی بحث ‌می‌شود و روی مسائل مهم تصمیم‌گیری در جلسات رهبری تصمیم گرفته ‌می‌شود. و قرار شد تا رهنمود خاصی برای برگزاری موثرتر این جلسات تدوین شود و در این رهنمود سیستم نظارت اشتراکی جلسات، مکانیزم ایجاد ارتباط میان جلسات NAL با جلسه‌های کمیته ملی سواد، تقسیم وظایف میان نهادهای اشتراک‌کنندۀ جلسات، افزایش جلب حمایت‌های مالی برای تطبیق برنامه‌های سوادآموزی و سایر موارد بازتاب یابد.

در پایان جلسه نیز طرح برنامه ملی سوادآموزی و آموزش‌ بزرگ‌سالان با اعضای جلسه شریک ساخته شد که در این طرح اهداف استراتیژیک برنامه سوادآموزی و آموزش‌ بزرگ‌سالان، ضرورت طرح برنامه ملی سوادآموزی و آموزش‌ بزرگ‌سالان، مستفیدشوندگان این برنامه به لحاظ بخش‌بندی‌های سنی و جنسیتی، روش‌های عرضه خدمات برای سوادآموزان برای سه سویه، مدیریت مشارکتی در برنامه، هزینه پیشنهادی برنامه برای ده سال و پیشنهادات به رئیس کمیته ملی سواد بازتاب یافته است و پس از نظرخواهی اعضای جلسات اتحاد ملی برای سوادآموزی در جلسات بعدی نهایی خواهد شد.