تطبیق برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار در ولایت بغلان

آمریت سوادآموزی ولایت بغلان، به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تطبیق طرح بدیل برنامه سوادآموزی در حالت اضطرار، کورس‌های سوادآموزی را در فضای باز و تجمعات کوچک در ولسوالی ده صلاح اندراب آن ولایت دایر نمود.