تصویری از پیام زیبای خواهران فارغ از کورس سوادآموزی از ولسوالی رستاق، ولایت تخار را ببینید

هیئت رهبری مقام معینیت سوادآموزی نیز برای شما خواهران گرامی، موفقیت‌های بیشتر آرزو می‌کند و در راستای پیشنهاد شما، اقدامات صورت خواهد گرفت.
ازمدیریت سوادآموزی ولسوالی رستاق ولایت تخار گزارش رسیده است که در سال گذشته ۷۱۰ تن از کورس‌های سوادآموزی این ولایت فارغ شده است. از این میان تا اکنون، ۱۵۲ تن آنها به مکاتب تعلیمات عمومی ثبت نام نمودند که از آن طریق به تعلیمات دوامدارشان دسترسی یافتند.