تجلیل از روز جهانی معلم ۱۳۹۹ در کابل

گردهمایی تجلیل از روز جهانی معلم، از طرف ائتلاف ملی معارف افغانستان و شورای منتخب معلمان افغانستان به تمویل مالی موسسه محترم انافی، مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۹ مطابق به ۵ اکتوبر ۲۰۲۰، با اشتراک بیش از ۲۴۰ اشتراک کننده از ۱۳ حوزه تعلیمی شهر کابل، نماینده محترم پارلمان، مقامات عالی رتبه وزارت محترم معارف، معلمان و سرمعلمان مکاتب تعلیمات عمومی و سوادآموزی، نمایندگان جامعه مدنی، کمیته فرهنگی سلاطین، جوانان و متعلمین درهوتل ستایش شهر کابل برگزار گردید. طی این گردهمایی، از مقام والای معلم و نقش کلیدی آنان در تعلیم و تربیه آینده سازان وطن قدردانی گردید و چالش‌ها و مشکلات فرا راه معلمین طی یک اعلامیه مطبوعاتی به سمع اشتراک کنندگان رسید.

در اخیر محفل، طرح پیشنهادی #مکانیزم_انتخاب_معلم_برتر سال ۱۴۰۰، از سوی ائتلاف ملی معارف افغانستان ارائه گردید و اشتراک کنندگان در ۲۰ گروپ کاری بالای اوصاف/معیارهای معلم برتر، نحوه همه شمول بودن پروسه و ترکیب مختلط کمیته ارزیابی بحث و تبادل نظر نموده و نظریات و پیشنهادات خویش را ارائه نمودند. این طرح بخاطر تشویق، ترغیب، شناسایی و تمجید از بهترین معلم سال مطرح گردیده تا هر معلم تعلیمات عمومی از هر نقطه کشور که توانسته باشد با ابتکارات و نوآوری خویش در بخش بهبود کیفیت و بازده بهتر آموزشی، حل چالش‌های تعلیمی و فامیلی متعلمین در داخل و بیرون مکتب، حل منازعات قومی، لسانی و مذهبی، آموزش و پرورش روحیه صلح پذیری، شیوه‌های نوین آموزشی بخاطر درک بهتر شاگردان و پاسداری از حریم تعلیمی، شناسایی و جایزه نقدی دریافت نماید و بعداً غرض اشتراک در برنامه جایزه جهانی معلم (Global Teacher Prize) معرفی گردد.

ما متعهد به دادخواهی برای حقوق معلمین، شناسایی چالش ها و مشکلات معلمین و دریافت پیشنهادات و ابتکارات همه مردم برای حل مشکلات و بهبود روز افزون نظام تعلیم و تربیه کشور میباشیم.

از صفحه ائتلاف ملی معارف.