تجلیل از روز جهانی زن

از هشت مارچ روز بین‌المللی همبستگی زنان جهان از طرف معینیت سوادآموزی تجلیل به عمل آمد.

چهارشنبه ۲۱ حوت سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی از روز بین‌المللی همبستگی زنان جهان در معینیت سوادآموزی با اشتراک دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، الله‌باز جم رئیس برنامه‌ها، الحاج‌ حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی و جمعی از بانوان معینیت سوادآموزی وزارت معارف در تالار کنفرانس این معینیت تجلیل به عمل آمد.

هدف از برگزاری این محفل تجلیل از شخصیت والای زن و ارزش‌دادن به نقش مهمی است که این پیکره بزرگ اجتماعی در جامعه بازی می‌کنند.

در ابتدای برنامه، دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی روز جهانی زن را تبریک گفت و افزود که این روز همه‌ساله به هدف تقویت و افزایش نقش زنان در اجتماع و مشارکت فعالانه آنان در بخش‌های مختلف اجتماعی‌‌ـ‌‌سیاسی جامعه ارج‌گذاری می‌شود. هم‌چنان آقای رحیمی اضافه کرد: جایگاه زنان و مردان در اسلام واضح است و نقش‌های اجتماعی‌شان در روشنی اصول مشخصی تبلور یافته است. او خاطرنشان ساخت که تفاوت‌های دیدگاه نسبت به نقش زنان در جوامع اسلامی و غربی وجود دارد و نگرش جوامع غربی نسبت به جایگاه زنان، فردی است و مسئولیت افراد از انسانیت آنان ناشی می‌شود و با وجود نگرش‌های تبعیض‌آمیز اجتماعی که زنان مورد بی‌عدالتی‌ها قرار گرفته‌اند؛ کشورها تلاش نموده‌اند تا خالیگاه‌های ناشی از تبعیض جنسیتی را با افزایش ظرفیت زنان، سهیم‌سازی آنان در سطوح بالای مدیریتی و افزایش مشارکت سیاسی آنان از میان بردارد. هم‌چنان آقای رحیمی روی برنامه‌ریزی برای زنان افغانستان بر بنیاد وضعیت سیاسی‌ و اجتماعی کشور، افزایش ظرفیت و توانمندی زنان در جامعه و دسترسی بهتر زنان کشور به خدمات بهینه بهداشتی و آموزشی تأکید نمود و گفت از آن‌جایی که بیش‌ترین نرخ کم‌سواد جامعه را خانم‌ها تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بانوان معینیت سوادآموزی وظیفه بزرگی دارند تا در راستای افزایش نقش زنان و توانمندسازی بانوان در بخش‌های مختلف سوادآموزی با تعهد کامل عمل نمایند.

در ادامه، الحاج حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی پس از تبریک گفتن روز زن و خوش‌آمدیدگویی حاضران؛ در رابطه به تاریخچۀ هشت مارچ معلومات داده و به حقوق یازده‌گانۀ زن در اسلام اشاره کرد. هم‌چنان خانم نورستانی بالای گسترش نقش زنان در سطوح کلان تصمیم‌گیری، افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی زنان در اجتماع، افزایش آگاهی زنان نسبت به مسائل بهداشتی و آموزشی، حفظ دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته، مبارزه با سنت‌های ناپسند در مورد زنان در جامعه افغانستان، دادخواهی برای کسب حقوق زنان، خودبسندگی زنان در بخش‌های اقتصادی، جلب حمایت‌های حکومت در تشویق سرمایه‌گذاری‌های کوچک زنان در کشور و تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زن تأکید کرد و از تلاش‌های دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، خانم کهکشان کوفی مشاور توانمدسازی زنان در بخش سوادآموزی، کمال‌الدین خالد آمر مالی‌ـ‌اداری، حیات‌الله میرزایار معاون موسسۀ انافی و رخشانه فیض معاون انجمن زنان معینیت سوادآموزی ابراز سپاس‌گزاری نمود.

هم‌چنان محترم الله‌باز جم رئیس برنامه‌ها پس از تبریک‌ گفتن این روز خجسته به زنان، به اهمیت حضور زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی و نقش ارزند‌ه‌ایی که آنان در برنامه‌های مختلف اجتماعی‌ـ‌سیاسی بازی می‌کنند؛ پرداخت. او افزود که حکومت وظیفه دارد تا خدمات مختلف آموزشی را به نقاط دوردست کشور گسترش داده و آسیب‌پذیری‌های دامن‌گیر زنان در کشور را شناسائی و برای مبارزه با این آسیب‌پذیری‌ها برنامه‌های نتیجه‌بخشی را روی‌دست بگیرد.

گفتنی است که یک تعداد کارمندان خدماتی بانوی معینیت سوادآموزی که با ابتکار خانم حکیمه کریمی مدیر عمومی انکشاف منابع بشری برنامه‌ریزی شده بود از سوی دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، الله باز جم رئیس برنامه‌ها و الحاج حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی تقدیر به عمل آمد.

این برنامه با ارائه هدایا و تحایف به زنان معینیت سوادآموزی و مراکز آموزش محلی به پایان رسید.