بزرگ‌داشت از روز جهانی معلم

از روز بین‌المللی معلم با اشتراک دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی، حامده‌هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی، آمران، مدیران و کارمندان معینیت سوادآموزی در تالار کنفرانس این معینیت بزرگ‌داشت به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم معین سوادآموزی روی اهمیت جایگاه اجتماعی، ارتقای ظرفیت، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان خاطرنشان ساخت که هیئت رهبری وزارت معارف در تلاش است تا با افزایش بودجه این وزارت و بالابردن سطح دانش تخصصی و توانائی‌های فردی معلمان به نیازمندی‌های بنیادین دانش‌آموزان کشور پاسخ‌گو باشد. هم‌چنان معین سوادآموزی افزود: زمینه‌ها و فرصت‌های کافی و لازم در معینیت سوادآموزی به‌منظور ارتقای ظرفیت کارمندان این معینیت در همکاری به مؤسسات همکار وجود دارد و معینیت سوادآموزی تلاش کرده است که معلمان سوادآموزی شامل برنامه ارتقای ظرفیت GP شده و معاشات آنان نیز به طور چشم‌گیری افزایش یابد.

در ادامه نیز حامده‌هما نورستانی سرپست ریاست بسیج ملی و بررسی نیز به اهمیت جایگاه معلم در جامعه پرداخت و افزود کم‌توجه‌ای به معلمان پیامدهای ناگواری در درازمدت به جامعه آموزش و پرورش افغانستان خواهد داشت و از این رو با حمایت، ارتقای ظرفیت و افزایش معاشات معلمان بخش آموزش و پرورش در افغانستان می‌توان خلاگاه‌های منفی این بخش را جبران کرد.

 

 

در پایان نیز کارمندان شایسته و کاردان معینیت سوادآموزی تقدیرنامه‌های که از جانب وزارت معارف به این معینیت مواصلت کرده بود از طرف معین سوادآموزی  اعطا گردید و همچنان برای دو تن از کارمندان هریک محترم مجتبی پیکار آمر بسیج ملی و کمیته­های سواد و محترم رحمن الله رحیمی مدیر عمومی تصحیح کتب درسی این معینیت که در برنامه آموزشی انستیتیوت بین المللی پلانگذاری(MAINSTREMAMING ADULT LERNING AND NON-FORMAL EDUCATION INTO EDUCATION SECTOR PLANS). برای مدت سه ماه  طور آنلاین( از راه دور) اشتراک نموده بودند سند فراغت اهدا گردید.