برنامه آموزش حرفه های پروسس لبنیات و صنایع دستی برای زنان در بامیان افتتاح شد.

برنامه آموزش حرفه های پروسس لبنیات و صنایع دستی برای زنان در بامیان افتتاح شد.
۱۰ جوزا ۱۳۹۷

آموزش حرفه های پروسس لبنیات و صنایع دستی برای بیشتر از ۱۳۷۵ تن از خانم های سوادآموز با حضور محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان، روئسای دوایر دولتی، زنان سوادآموز، زنان تجارت پیشه و خبرنگاران در بامیان افتتاح شد.
والی بامیان از کارمندان موئسسه اکشن اید جهت راه اندازی آموزش این حرفه ها برای زنان سواد آموز قداردانی کرده گفت: ما باید بسوی خودکفایی حرکت کنیم، بامیان بهترین و طبیعی ترین لبنیات را دارا می باشد و فراگیری حرفه پروسس لبنیات میزان کیفیت و تولید لبنیات را در بازار ما بالا میبرد. آقای زهیر علاوه کرد، صنایع دستی بامیان امروز در بازار های ملی و بین المللی به نمایش گذاشته می شود این نشان دهنده ای تلاش زنان بامیان است که در راستای رشد اقتصاد خانواده های شان گام های عملی برداشته اند، زنان که در بخش پروسس لبنیات آموزش میبینند مثل زنان بخش صنایع دستی خوب بدرخشید تا لبنیات باکیفیت بامیان در بازار ها جای لبنیات خارجی را پر کند.

در این محفل محمد ایوب آروین رئیس معارف، زهرا معتمدی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، علی شاه مصباح رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای مبارز ولسوال یکه ولنگ، حکیمه متین مسئول پروژه کاهش خشونت علیه زنان موسسه اکشن اید و بابه محسنی عضو شورای علمای مرکز بامیان روی نقش زنان در پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور صحبت کردند.
این برنامه توسط موئسسه اکشن اید به همکاری آمریت سواد آموزی – ریاست معارف رهبری میشود. در پایان این محفل وسائل مورد نیاز این حرفه ها برای زنان سواد آموز توزیع گردید.