بازدید معین سوادآموزی از کلاس های سوادآموزی مهاجرین افغان در ایران

دکتر سردار محمد رحیمی در سفر به کشور ایران از مکاتب و کلاس های سوادآموزی برای مهاجرین افغان بازدید نمود.

این گزارش توسط برنامه تلویزیونی درشهر تهیه شده است که از شبکه پنج سیما پخش می شود.